„Ten bude kromě Strunkovic nad Blanicí zahrnovat i všechny jeho místní části. V tuto chvíli se tak nabízí příležitost k uplatnění investičních záměrů či návrhů na využití pozemků místních. Ti mohou náměty a požadavky písemně zasílat na úřad městyse či na e – mail, a to nejdéle do 22. dubna,“ oznámil starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.