„Jedná se o komunikaci Na Hořicích, přičemž podání žádosti o finanční prostředky jsme na posledním zasedání schválili. S opravou je spojeno i zadávací řízení, které se týká zhotovitele zmíněné stavby,“ informoval starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.