Nejedná se ale o podpis vandalů. Podle slov Josefa Kotála z odboru životního prostředí vimperské radnice v roce 2010 nechal odbor životního prostředí zpracovat inventarizaci a hodnocení stromů ve městě.

„Zaevidováno bylo téměř 900 stromů uvnitř města. Důvodem zpracování tohoto dokumentu byla snaha dostat stromy tak zvaně pod kontrolu a zajistit jejich pravidelnou a evidovanou kontrolu a údržbu, a to jednak z důvodu péče o strom, ale také z důvodu bezpečnosti,“ vysvětlil. Informace byly převedeny formou pasportu do městského mapového informačního systému a sestaven plán péče o tyto stromy. Pomocí informačního systém město zjistí, které stromy jsou určeny letos k ošetření a na základě toho připraví výběrové řízení a vybereme firmu na jejich ošetření. „Nutným podkladem pro výběrové řízení je i označení stromů určených k ošetření v terénu. A tak letos najdete červené tečky na 98 stromech,“ dodal.