„Ty se musely při rekonstrukci věže odstavit a teď po roce, když se znovu spustily, nefungují tak, jak mají,“ vysvětlil hodinář svou úterní návštěvu. „Jsou jen zaprášené, takže mě čeká částečné rozebrání, menší servis,“ dodal Jan Baláček, který se stará také o hodiny na Černé věži.

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích.
Divadla chtějí začít hrát až od června

K těm na Bílé věži, jež jsou součástí areálu dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie se vrátí znovu v létě, kdy se hodinám podívá na zoubek důkladněji. „To je rozeberu do posledního šroubečku, vyčistím a co bude třeba opravím,“ nastínil své plány se strojem času ze 70. let minulého století. „V té době přecházel celý svět na jiné systémy, takže jsou to jedny z nejmodernějších hodin na světě, což je docela paradox vzhledem k době, ve které jsme žili,“ narážel hodinář na minulý režim. „Stroj je to jednoduchý. Dole už je v něm integrovaný nátah na elektromotor, zatímco dříve se natahovaly klikou, takže sem jednou za dva tři dny musel někdo přijít a natáhnout je,“ popsal Jan Baláček stroj a pokračoval: „Samy hodiny se skládají ze tří částí. Z takzvané části jicí, kde se odehrává systém tikání, pak je tady stroj na čtvrťové bití a vždy v celou se pomocí jednoduchého mechanismu spustí celý stroj, který odbije počet hodin na jiných zvonech,“ dodal hodinář, který se řemeslu věnuje dvacet let.

Z návštěvy v táborském DPS Čekanice udělal Martin Svatek s Ondřejem Gregorem Brzobohatým kulinářskou slavnost.
VIDEO: V Čekanicích senioři obědvali jako v luxusní restauraci

I jeho občas nějaké hodiny překvapí. „Je to mechanický stroj, který má své mouchy. Já tvrdím, že stroje mají duši, ve své podstatě je to o údržbě a o tom, jak se k nim člověk chová,“ řekl s tím, že se mu zatím podařilo každou závadu odstranit.

Černá věž: Pěkného počasí využili v uplynulých dnech řemeslníci k drobným opravám Černé věže. „Došlo k obnově nástřiku balustrády, aby kámen lépe odolával přírodním erozím, umyl se strop balustrády a od konce dubna začala oprava interiéru vstupní věžičky,“ řekl primátor města Jiří Svoboda s tím, že termín otevření není zatím ještě pevně daný. V úvahu přichází 25. května nebo 8. června. Loni si na Černou věž našlo cestu 32 600 lidí.