Pokud k přestěhování dojde, nestane se tak dříve, než v příštím roce. Vše ale závisí na tom, zda příští měsíc, až budou schvalovat rozpočet, najdou vimperští zastupitelé volné peníze.


Momentálně se podle starosty Vimperku Bohumila Petráška vede řízení o povolení změny účelu užívání objektu bývalého chlapeckého internátu lesnické školy. „Předpokládáme, že pokud by se podařilo sehnat prostředky, realizovali bychom akci v zimním období, protože by se jednalo o práce uvnitř budovy," říká starosta Petrášek. A pro zahájení prací v zimním období hovoří také další argument. „Navíc jsme přesvědčeni, že by se mohlo podařit i snížit výslednou cenu, jako tomu bylo při přestavbě dívčího internátu na malometrážní byty," dodal Bohumil Petrášek.


Město již má hotovu projektovou dokumentaci, která se ale týká pouze prostor plánovaných pro novou služebnu městské policie. Jen částečně se dotkne i zbylých volných prostor. „Čekali jsme na schválení studie o využití ostatních pater. Stoupačky z potenciálních bytů v horních patrech budou procházet i přízemím, kde by měla sídlit městská policie a agenda přestupků, proto jsme chtěli, aby s tím projekt na služebnu městské policie počítal," upřesnil starosta. Vimperská radnice ve svých plánech na přestavbu internátu počítala i s tím, že při přestavbě prostor pro městskou policii by se rovnou natáhly i rozvody kanalizace a vody do horních pater, aby při následné přestavbě zbylých pater už nebylo třeba zasahovat do již hotových prostor nové služebny.


Je tedy zřejmé, že budovu bývalého chlapeckého internátu v Hřbitovní ulici by nevyužívala jen městská policie a městský úřad. Jaké jsou tedy plány radnice na jeho využití? „V prvním nadzemním patře by mělo být sídlo městské policie, prostor pro asistenty prevence kriminality a prostor pro agendu přestupků. Měla by zde být společná výslechová místnost, která by sloužila jak městské policii, tak pro vyřizování přestupků ze strany pracovníků odboru vnitřních věcí městského úřadu," shrnul Bohumil Petrášek záměr využití části objektu.


Ve zbylých dvou nadzemních patrech by měly vzniknout malometrážní byty. Ty jsou ale záležitostí další minimálně jedné etapy přestavby budovy. „Pro bytové jednotky musíme zpracovat projektovou dokumentaci, aby bylo možné stavbu vysoutěžit na základě přesného položkového rozpočtu. To bychom zadávali až v příštím roce, protože pro ten letošní už na to nemá náš odbor investic volné peníze," upozornil starosta s tím, že by nebylo vhodné, aby budoucí obyvatelé domu využívali stejný vchod, jako městská policie, takže s různými oddělenými vchody je počítáno stejně, jako s vybudováním výtahu.