Příští rok by rád nechal na původní místo nainstalovat křížovou cestu, také chce v obci vyměnit veřejné osvětlení a zrekonstruovat ubytovnu na dům pro seniory a také důstojně oslavit 250 let od založení obce ležící v Národním parku Šumava.

Oprava veřejného osvětlení vyjde na téměř 900.000 korun, část ze sumy pokryje dotace. Oproti tomu stávajícímu, bude úspora elektrické energie představovat zhruba 60 procent. Ve Stožci bude stát 47 nových svítidel „Pokud půjde vše podle plánu, tak bychom měli vše zvládnout na jaře příštího roku,“ uvádí starosta. Součástí Stožce jsou i osady České Žleby, nádherná památková vesnická rezervace Dobrá, dále Černý Kříž a Nové Údolí. Karabec dále spolupracuje s Drahomírou Stanžovskou, která byla starostkou před ním, Karabec byl její zástupce a projekty během předchozího volebního období připravovali.

Dominantou Stožce je zdejší kaple, která byla odjakživa duchovním centrem kraje, místem, kudy ve středověku procházela Zlatá solná stezka a také místem poutním, kam mířily kroky poutníků z Čech i nedalekého Bavorska. Obec se již pět let snaží obnovit křížovou cestu, která ke kapli vedla. 14 nových křížů, 14 zastavení i s obrazy zaniklo. Podle maleb, fotografií a vzpomínek obrazy znovu namalovala šumavská malířka a restaurátorka Mirka Fridrichová-Kunešová, nyní leží na půdě bývalého obecního úřadu. Kříže obec nechala vyrobit. Správa NP Šumava k tomuto a k další třicítce projektů po celé Šumavě nechala vypracovat posudek vlivu na životní prostředí, tzv. EIA, který projekt schválil. „Nic už nebrání tomu abychom je mohli upevnit na původní místa,“ uvedl starosta.

V příštím roce Stožec oslaví 250 let od založení obce. Přípravám na toto výročí se chce starosta věnovat a připravit pro místní i turisty důstojnou oslavu. „Přesnou představu zatím nemáme. Program budeme tvořit s nově zvoleným zastupitelstvem,“ uvedl.

Stožec je vyhledáváný především kvůli klidu a tichu. Zajímavostí je také to, že se jedná o místo s nejmenší měrou světleného znečištění. V létě se zde nabízí nekonečné možnosti k vyžití v sedle horského kola, v zimě zase s běžkami na nohou. Leží na těch nejfrekventovanějších lyžařských trasách. Ty budou pro nadcházející měsíce její velkou devizou. „Doufáme, že letos do Stožce přijede mnoho turistů. Připravené budou kvalitní běžecké stopy, které obec udržuje vlastní rolbou,“ říká starosta.

Starostka Karabec je rodákem z nedalekých Volar, na Stožec se přestěhoval a žije zde 35 let. Nyní je v důchodu, během aktivního života pracoval jako správce budov a areálu roty pohraniční stráže v Českých Žlebech, které sloužilo jako rekreační středisko středočeského krajského úřadu, předtím byl velitelem roty pohraniční stráže přímo na Stožci.

Pavel Pechoušek