„Tentokrát jsme vydali celkem sto jedenáct anketních lístků s otázkami. S podněty se jich zpět vrátilo celkem jedenáct,“ vyčíslila starostka Chluman Ivana Vlková. Z tohoto počtu respondentů se podepsalo plným jménem pět obyvatel, dalších
šest zodpovědělo otázky anonymně. Chlumanští se o názor svých obyvatel zajímají aktivně, letos už například uspořádali veřejné setkání s obyvateli, kde projednávali zásadní otázky obce.