Podle Zuzany Pelikánové, ředitelky České červeného kříže v Prachaticích, který soutěž organizoval, přišli všichni přihlášení. Ti byli navíc ještě rozděleni podle věku do dvou kategorií na žáky prvního a druhého stupně.

Pětapadesát dětí bylo z prvního a pětašedesát z druhého stupně základních škol či víceletých gymnázií.

Soutěžní skupinky musely obejít stanoviště v areálu na Parkáně, na Velkém náměstí, budově Prachatického muzea, v Informačním centru a v parku Hospicu sv. Jana N. Neumanna a plnit připravené úkoly. Mezi nimi bylo praktické provedení první pomoci a použít běžný nebo i improvizovaný obvazový materiál, vysvětlit rozhodčím svůj postup při ošetření. Figuranti na jednotlivých stanovištích byli realisticky namaskovaní a děti musely například předvést transport raněného či ošetřit dítě po kousnutí psem či polití neznámou látkou.

Soutěž je postupová a vítězné družstvo postoupí do krajského kola soutěže, které se uskuteční 30. května v Prachaticích.