Přes deset milionů korun na české straně a zhruba šedesát tisíc euro v Bavorsku. To jsou náklady na dobudování a opravu cyklostezky a naučné pěší stezky, která propojuje Kvildsko s oblastí Mauth – Finsterau. Ta byla v tomto týdnu zkolaudována. Projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa je iniciativou obcí Kvilda a Mauth – Finsterau. Podle slov Václava Vostradovského, starosty Kvildy, bude nově vybudovaná část cyklostezky a naučné stezky v úseku Jezerní slať – Kvilda oficiálně předána turistům na jaře příštího roku. „Stezka je v terénu doplněna informačními tabulemi, odpočinkovými místy a QR kódy s popisem území, přírodních fenoménů a společné česko-bavorské historie,“ přiblížil starosta se slovy, že turisté se tak dočkají nového zázemí v podobě čtyř odpočinkových a informačních bodů. Na nákladech za projekt se z pětaosmdesáti procent podílela dotace z programu zaměřeného na přeshraniční spolupráci, pět procent nákladů pokryly peníze ze státního rozpočtu a deset procent pak samotní Kvildští. Na bavorské části se pak patnácti procenty podílela obec Mauth – Finsterau.

StezkaCelková délka stezky je od Jezerní slatě po slať u Mauth – Finsterau zhruba deset kilometrů.
Nově bylo vybudováno přes dva kilometry stezky.
Zajímavostí je, že stezka není určena pouze pro cyklisty, ale i pro pěší, a proto bude dle možností upravována i v zimním období.