Nakonec jich sice smělo pokácet deset, nicméně to řešilo jen část znalcem popsaného letitého problému. A tím je celkový stav Štěpánčina parku.

V minulém roce Prachatičtí neuspěli s žádostí o finanční podporu u Nadace Proměny, od které si město slibovalo výraznou finanční pomoc a především zpracování uceleného konceptu revitalizace parku. Nabízí se logicky i otázka, jaký bude další osud Štěpánčina parku. Alespoň částečnou odpověď by mohli dát po dnešním jednání prachatičtí radní. Ti se chtějí zabývat zadáním architektonické soutěže.

MUSÍ ŘÍCT, CO CHTĚJÍ

Jak upozornil starosta Martin Malý, v pondělí nepůjde o studii. V tuto chvíli chtějí radní vyřešit především způsob a případně i podmínky zadání architektonické studie. „Chceme vyhlásit architektonickou soutěž, aby jednotliví architekti předkládali své návrhy, jak by řešili celý prostor, nejen vlastní Štěpánčin park. Návrh by měl akceptovat jak již zpracovanou

studii na Letní kino, tak zapojení prostoru bývalé zahrady bývalých jeslí s propojením třetího bytového okrsku,“ naznačil starosta Martin Malý.

Počítat by se tak mělo v případě studie Letního kina s jeho zmenšením a naopak rozšířením prostoru směrem do Štěpánčina parku. Řešena by měla být i mez a propojení s třetím bytovým okrskem. „Aktuálně se v radě města chceme bavit o podmínkách zadání architektonické soutěže. Chceme slyšet názor vedoucího odboru stavebně správního a dalších. Víme, že se s největší pravděpodobností dostaneme s některými záměry do kolize s památkáři, pokud jde o systém chodníků ve Štěpánčině parku a jejich zachování. Tady předpokládáme velká omezení ze strany památkové péče, která se týká i parku. Nicméně nechci v tuto chvíli předjímat výsledek jednání,“ podotkl starosta s tím, že zapracovat veškeré požadavky a podmínky bude úkol pro architekty.

S NÁZORY LIDÍ POČÍTAJÍ

Podle slov starosty by měly návrhy akceptovat také připomínky obyvatel města, které vznesli na společném setkání přímo v parku v dubnu loňského roku. „Předpokládám, že se k tomu bude přihlížet, protože tyto podněty považujeme za důležité. Nesmějí být ovšem v rozporu s požadavky a podmínkami památkové péče, případně s názorem dalších odborníků v oblasti péče o krajinu, dendrology a podobně. Bohužel, již před rokem některé z připomínek takto postaveny byly,“ upozornil.

Město si od architektonické soutěže slibuje různé varianty řešení celého prostoru. „Tím, že se bude soutěžit o výsledný návrh, měl by logicky zvítězit ten nejlepší, a to na základě posouzení odbornou porotou. Postup hodnocení a celý proces si řídí komora architektů. Ti určují i to, kdo zasedne v odborné porotě. To je princip, po kterém volá například prachatický architekt Jakub Nepustil, ale i další. A nám to pro tento případ připadá jako vhodné řešení,“ připouští Martin Malý.

Jak to bude s náměty občanů i odborné veřejnosti, zda budou včleněny již do samotných návrhů, nebo se s nimi bude pracovat až po té, co bude vyhlášen vítězný návrh a začne se připravovat projektová dokumentace, je podle prachatického starosty příliš předčasná otázka. „To bych asi hodně předbíhal, o tom všem chceme teprve diskutovat. Ale největším odborníkem na úřadě je v tomto směru vedoucí odboru stavebně správního Antonín Jurčo. Takže toto bych zatím ponechal bez odpovědi,“ říká starosta Malý.

PARK I PRO AKCE

Jedno je ale jisté, vedení města chce, aby se Štěpánčin park dal i v budoucnu využívat nejen k odpočinku, ale i pro účely, pro které je využíván dnes, tedy například pro Pivovarskou zahradu a podobně. „Ale může se logicky stát, že s něčím podobným budoucí návrh počítat nebude. A může se také najít jiné řešení, které v tuto chvíli neznáme, nebo jej prostě už nevidíme,“ doplnil. Město má nyní v ruce v předstihu oproti parku studii pro Letní kino a minimálně úvahy o propojení třetího bytového okrsku právě přes zahradu bývalých jeslí. „Osobně si myslím, že pokud by se nepodařilo zapojit do dalšího využití plochy ve Štěpánčině parku, v návaznosti na studii Letního kina by pak byl větší tlak směrem právě do Letního kina a okolních ploch,“ zvažuje starosta Malý.

A to by mohl být případ právě bývalé zahrady bývalých jeslí. „Ponechme to na architekty, je na nich, co nabídnou a jaká řešení přinesou. Osobně jsem na to hodně zvědavý. Je ale třeba říci, že se bude jednat o poměrně dlouhý proces. Nepočítejme s tím, že tak zásadní a rozsáhlou studii někdo zpracuje za půl roku. Je to proces, který až po vítězný návrh může trvat klidně rok a půl až dva roky. Jde o to, aby návrhy byly co nejlepší a nejzajímavější,“ říká.

JEN NA TO NEJNUTNĚJŠÍ

S nějakým koncepčním řešením pro Štěpánčin park a jeho okolí město v jakékoli podobě počítat musí. Z toho plyne, že než bude mít v ruce konkrétnější řešení, nedá se počítat s tím, že do Štěpánčina parku uvolní významnější prostředky na jeho byť jen částečnou regeneraci. To připustil i starosta Malý. „Je jisté, že zásahem, který jsme provést museli, na nějaký čas park zpřístupníme opět veřejnosti. Znamená to ale, že budeme muset stav stromů v parku více hlídat a monitorovat do doby, než bude hotova studie a bude navrženo a schváleno ucelené a koncepční řešení, do kterého bude zapadat i navržená studie Letního kina,“ zdůraznil Martin Malý a podle jeho odhadu to představuje rok a půl, možná dva roky přípravy architektonické studie Štěpánčina parku. „Za tu dobu, když všechno dobře půjde, bychom mohli být schopni začít na letním kině, takže tam bychom se mohli dostat částečně do předstihu. Až pak se bude pracovat koncepčně s okolním a navazujícím prostorem,“ připomněl.

A i když bude existovat vítězný návrh, který by měl řešit vcelku již nyní známý prostor, pořád je tu ještě otázka, jak náročné plány na revitalizaci celého území budou finančně. „Je možné, že vítězný návrh by stál sto padesát milionů, ale stejně tak to může být za deset patnáct milionů a přesto to bude funkční a smysluplné řešení. Ale to vše se bude řešit, až budeme mít hotový návrh,“ dodal starosta.

Vrátíme-li se tedy k penězům, které bude město ochotno do té doby do Štěpánčina parku vložit, počítá se pouze s tím, že se letos zrealizují jen opatření navržená soudním znalcem v loňském roce. Tedy právě skončené kácení povolených stromů a následné ošetření dalších, které znalec navrhl v odborném posudku. Výjimku by podle starosty

měly tvořit pouze akutní situace. „Pakliže se chystáme pustit do rozsáhlejších koncepčních úprav prostoru Štěpánčina parku, jakákoli větší investice před tím, by mohla být následně zmařená,“ dodal Martin Malý.