Město se totiž rozhodlo ucházet se o dotaci z regionálního operačního programu na podporu místních komunikací v následujících dvou letech s akcí ZTV Hrabice – komunikace první etapa. „Předpokládané investiční náklady na tuto akci jsou 23 miliony korun," sdělil na úvod vedoucí odboru investic MěÚ Vimperk Michal Janče. Uznatelné náklady pro dotaci činí 17,7 milionu korun. „To je částka, z níž se vypočítává dotace," doplnil.

Město by se tedy ucházelo o dotaci ve výši 15 milionů korun, což je v podstatě maximální částka, kterou lze získat. Podíl města by byl 2,7 milionu korun, k nimž je potřeba připočítat dalších 5,3 milionu korun na vybudování dvou autobusových zastávek a další nutné investice související s výstavbou ZTV. Dohromady by tak město v případě úspěšné žádosti o dotaci muselo ze svého zaplatit osm milionů korun.
Pro schválení žádosti o dotaci mluví jednoznačně fakt, že městu se řadu let nedaří prodat stavební parcely v této lokalitě. Jejich cenu totiž  stále zásadně prodražuje nutnost započítat do ní náklady na vybudování ZTV.  „Pokud by se nám podařilo toto zrealizovat z dotace, pak bychom byli schopni cenu stavebních pozemků snížit. Určitě by to celé lokalitě prospělo. Na tuto část by se mohlo připojit dalších deset pozemků," upozornil starosta Bohumil Petrášek.

Jednoznačnou podporu vyjádřil zastupitel  Pavel Dvořák, který byl v době, kdy původní projekt ZTV Hrabice vznikal, starostou města. „Jednoznačná podpora tomuto projektu, protože je to jediná šance, jak se vrátit k mrtvému projektu, který leží čtyři pět let. Nevidím další šanci, jak tuto oblast konkurenčně využít. Dobře víme, že proti soukromým pozemkům, které jsou pod hranicí našeho mrtvého projektu, nemáme zatím co stavebníkům nabídnout. Toto je navíc poslední termín posledního kola ROPu, takže je to dnes potřeba," vyzval ostatní zastupitele k podpoře žádosti o dotaci Pavel Dvořák.

Pokud Vimperk uspěje se žádostí o dotaci na první etapu výstavby ZTV u Hrabic, bude to znamenat, že celou akci musí předfinancovat a na to si bude muset vzít úvěr.

Na skutečnost, že by současní zastupitelé svým rozhodnutím mohli významně svázat finančně ruce jejich nástupcům, upozornila vedoucí finančního odboru MěÚ Vimperk Jana Králová. Uvedla výčet akcí, které město již financuje a které má v plánu realizovat. „Myslím si, že zatížit město dalším úvěrem ve výši 23 milionů korun, když budeme čerpat úvěr ve výši 30 milionů korun, a to máme a splácíme dva další úvěry, není dobré. Pokud vím, řeší se něco kolem zateplení základní školy Smetanova, které bude rovněž v hodnotě kolem třiceti milionů a rovněž na to budete chtít úvěr," upozornila vedoucí odboru.

I přes tato upozornění v následném hlasování zvedlo pro schválení podání žádosti a financování formou bankovního úvěru ruku devět z patnácti přítomných zastupitelů. Mezi nimi byl i Pavel Dvořák. Na výsledek hlasování ovšem okamžitě zareagoval tím, že se dožadoval nového hlasování. „Vzít si na triko, že devět lidí zaváže do příštího období číslem, které řekla ing. Králová, je pro mne natolik důležité, ten počet, kolik nás zvedlo ruku, že navrhuji nové hlasování. Očekával jsem naprosto většinové hlasování k tomuto projektu. Opakuji, že jedním hlasem přehlasovat návrh, a bůh ví, kolik z nás v příštím zastupitelstvu bude, je pro mne otázka znovu se zamyslet konkrétně nad mým hlasováním," dožadoval se Pavel Dvořák revokace právě přijatého usnesení.

Jednací řád zastupitelstva s takovou možností počítá, ovšem za podmínky, že nebyly známy některé závažné skutečnosti ovlivňující rozhodnutí o projednávané věci. „Navrhuji revokaci usnesení, důvod, že jsem špatně hlasoval," odůvodnil svůj požadavek zastupitel.
Pro jím navrženou revokaci usnesení zvedlo ruku pět zastupitelů, jeden se zdržel a zbylých devět bylo proti, aby se usnesení měnilo.