Důvodem jsou podle starosty Zdíkova Zdeňka Kantoříka již dvě schválené změny v platném územním plánu a další, se kterými se na vedení obce obracejí místní obyvatelé. „Poslední změnu jsme sice schválili před zhruba třemi roky, ale od té doby přibyly další připomínky. Týkají se především možností další individuální bytové výstavby,“ potvrdil starosta Kantořík.

Od června, kdy zastupitelé zadali zpracování, se pracuje na novém plánu v souladu se stavebním zákonem. Obec nyní čeká připravení konceptu plánu, vypracování studie vlivu na životní prostředí SEA, takže je před ní zhruba ještě rok práce. „Zatím jsme za novou územně plánovací dokumentaci utratili přibližně 400 tisíc korun z vlastních peněz. Na další etapy územního plánu ale budeme žádat o dotace buď z grantu Jihočeského kraje, nebo oslovíme písecké pracoviště ministerstva pro místní rozvoj,“ naznačil Zdeněk Kantořík další postup ve financování nového územního plánu.

Deník/Miroslav Fuchs