„Na konci srpna jsme evidovali celkem 1646 osob, což je o čtyři méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 547 osob,“ vybral zajímavá čísla aktuální statistiky zástupce ředitele prachatického úřadu práce Jan Dudek.
V srpnu se na úřadě nově zaevidovalo 275 osob, to je sice o sedm méně než v prvním prázdninovém měsíci, ale o téměř stovku více než vloni.
V srpnu pak evidenci úřadu práce ukončilo 278 uchazečů. Do nového zaměstnání jich nastoupilo 204, dalších 74 jich úřad práce vyřadil z jiných důvodů, jako je sankční vyřazení, odchod do důchodu, nástup na mateřskou dovolenou a podobně.
„V evidenci pak převažovaly ženy, kterých bylo 887, tedy 53,9 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Dalších 20,7 procenta tvořili občané se zdravotním postižením, kterých bylo z celkového počtu osob v evidenci 341,“ upřesnil Jan Dudek.
K poslednímu prázdninovému dni pak bylo zaregistrováno i 152 absolventů škol a mladistvých, přičemž druhá zmíněná skupina byla zastoupena devatenácti uchazeči o zaměstnání. Jedná se o nárůst oproti červenci o 24 osob a oproti loňskému srpnu o 56 osob.
Podporu v nezaměstnanosti poskytoval v srpnu úřad práce 741 uchazečům o zaměstnání, tedy pětačtyřiceti procentům ze všech osob vedených v evidenci. Průměrná výše nároku na podporu byla 5448 koruny.
Nezaměstnaní mohli na druhé straně v srpnu vybírat z 229 volných pracovních míst, na jedno volné místo tak v současnosti připadá 7,2 uchazeče.
Firmy v regionu nejčastěji hledají řidiče nákladního automobilu v zahraniční dopravě, těch jim v srpnu chybělo třiapadesát. Poptávaly i dvacet montážních dělníků, třináct kuchařů, osm zedníků, sedm dělníků potravinářské výroby a po šesti šičkách, nekvalifikovaných pracovnících a manipulačních dělnících při stěhování nábytku
Uchazeči o zaměstnání pak měli nejčastěji kvalifikaci montážních dělníků, to ve dvou stech třinácti případech, v evidenci bylo i dvaaosmdesát prodavačů a devětasedmdesát administrativních pracovníků.
Dvě obce v regionu zaznamenaly ve druhém prázdninovém měsíci nulovou nezaměstnanost. Po jednom uchazeči o práci ale mělo v srpnu dalších šest obcí. Rozdíl v míře nezaměstnanosti při jednom uchazeči o zaměstnání se pohyboval od devíti desetin procenta až k 5,3 procentům. „To je dáno tím, kolik ekonomicky aktivních obyvatel v dané obci je. V případě Lužice stačí jeden nezaměstnaný 5,3 procentům, neboť je v obci jen 19 ekonomicky aktivních,“ dodal Jan Dudek.