Příští měsíc, pokud to schválí vimperští zastupitelé, by tedy provoz a péči o sportovní a rekreační zařízení ve Vimperku měly převzít Městské služby Vimperk. Jak by to mělo vypadat, na to odpovídal Prachatickému deníku jednatel společnosti Jan Král.

Přinese tato změna výraznou změnu v činnosti městských služeb, a nakolik je zatíží péče o sportovní zařízení?

Rozhodně nám nijak zvlášť dramaticky nenaroste agenda. Máme standardní správní režii. Při zvažování pomoci městu při správě o sportovní zařízení nám agenda kolem toho významně nevroste, těch několik faktur, které dostaneme navíc včetně čtyř pracovníků, které budeme přebírat, zaberou řádově minuty měsíčně. Pokud se týká vlastní náplně práce, ta pochopitelně naroste, ale řešit to budeme ve chvíli, kdy k převodu dojde. Ale připraveni na to jsme.

Podle informací z radnice mělo k převodu dojít již k prvnímu květnu. Proč se celá záležitost pozdrží?

Ten záměr takový skutečně byl, ale podle následného právního rozboru může o budoucnosti STARZu rozhodnout výlučně zastupitelstvo města. To jediné má kompetence ke zřízení a veškerým změnám v příspěvkové organizaci. Musíme tedy počkat na rozhodnutí zastupitelů, zda STARZ v nějaké podobě zůstane zachovaný, nebo ne.

V minulém roce už jste radě města předkládal koncepci řešení provozu sportovních zařízení. Jaké byly vaše hlavní záměry?

Základním cílem byly mimo jiného peníze. Snažil jsem se v rozpočtu, který město své příspěvkové organizaci poskytuje, najít úspory a rezervy. Fúzí vždy vznikají určité možnosti, ať již v režii v oblasti správní, tedy tím, že využijeme jak naše tak zaměstnance STARZu do fungování sportovních zařízení. Jak u nás, tak u STARZu jsou sezonní zaměstnanci, takže dojde k provázání. Prostředky, které by tímto propojení zůstaly tak říkajíc navíc, by se vracely zpět do údržby sportovišť.

Znamená to, že byste chtěl rychleji vytvářet finanční podmínky k obnově sportovních zařízení?

Podle mého názoru není možné dalších deset dvacet let čekat na milionové částky, které by se jednorázově vložily buď do jednoho, nebo do více sportovišť. S vedením města jsme se shodli, že je třeba jít i cestou postupných oprav podle finančních možností. Město samozřejmě bude muset do svého majetku peníze vložit, ale bylo by to postupně, krok za krokem. Veřejnost se dozví o všem, aby odpadly nejrůznější šuškandy a nepodložené diskuse.

Dá se takový přístup využít například i v případě zimního stadionu?

Domnívám se, že ano. Vezměte si, že v zimním stadionu je řada kabin, které jsou v dezolátním stavu. Hrával jsem tu před čtyřiceti roky hokej a kabiny jsou prakticky v nezměněném stavu. Znamená to jít kabinu po kabině a po dohodě s HC Vimperk stanovit priority v určitém časovém rozpětí a začít s opravami. Už jsem o tom s hokejisty jednal a řekli jsme si, co by bylo možné začít dělat ještě v letošním roce, záležet ale bude na množství peněz.

Předpokládáte tedy, že pokud správu sportovních zařízení převezmou Městské služby, převezmete i všechny zaměstnance STARZu?

Nevidím důvod, proč ne. Ale je třeba vyčkat i na rozhodnutí zastupitelů.

Vnímáte při dosavadním způsobu správy sportovních zařízení nějaké nedostatky?

Zásadní asi ne, spíše bych to viděl na slabší komunikaci s radou a zastupiteli a pochopitelně i s veřejností. Podle mne je třeba hledat nejen co zlepšit, ale i možnosti, jak to udělat. Pokud se o zásadních věcech nebudeme bavit, ničemu to neprospěje a stav, konkrétně zimního stadionu, se nezmění. Není možné, pokud chceme takové zařízení provozovat, jen přešlapovat na místě a čekat na nějakou spásnou dotaci, která stejně nepřijde.

Není tedy něco pravdy na pohledu veřejnosti, že současný stav zejména na zimním stadionu je zapříčiněný nepříliš průbojným vedením STARZu a že chyběla jasná koncepce?

Nechci nikoho obviňovat ani hájit, ale nedomnívám se, že by všechno bylo černobílé. Podle mého názoru koncepcí jsou plné skříně, ale je třeba pracovat. Václav Vokatý za to tak docela nemůže, je to otázka principu. Příspěvková organizace ze své podstaty pracuje jen s omezenými finančními prostředky a utratit je může jen za to, za co má povoleno a nařízeno. Město je tím, kdo musí jasně říct, co chce. To není jen otázka zimního stadionu, ale například i letního koupaliště. Fakt, že se nakonec přece jen podařilo získat dotaci, je velká náhoda. Je pravda, že už jsme navrhli řešení, jak celou situaci řešit i bez možnosti dotace v omezené míře včetně financování i návratnosti a je jen dobře, že nakonec dotace je. Ale i letní koupaliště se provozovalo celé roky ze sezony na sezonu jen s výjimkou od hygieny.

Vidíte jako reálné, že bude schválena změna provozovatele sportovních zařízení?

Podle informací, které mám, radní ani zastupitelé neměli zásadní připomínky a nikdo nebyl zásadně proti. Ale rozhodující bude až květnové zastupitelstvo. Vždycky se může objevit názor, který bude třeba už z principu proti, ale myslím si, že se to snad nestane. Každopádně pokud ke změně dojde, měl by se jí dát čas alespoň rok, pak ať to někdo vyhodnotí. Spíše bych to viděl na dva roky, když rok 2014 bude do značné míry mezním rokem. Jednak by mělo padnout rozhodnutí, jestli si tělovýchovná jednota vezme a bude sama provozovat letní areál a zaplatí městu dosud poskytované roční půjčky na údržbu a provoz, nebo to přejde na město. A jednak budou komunální volby. A náhled zastupitelstva v novém složení na provozování sportovních zařízení může být jiný.

STARZ jako příspěvková organizace dostávala ročně z rozpočtu města určitý objem peněz. Co bude s touhle částkou, dostanou ji i městské služby?

Z rozpočtu města dostával STARZ na údržbu veškerých sportovních zařízení zhruba 4,5 milionu korun. Podotýkám, že na veškerá zařízení. K tomu měl nějaké příjmy z pronájmu ledové plochy, ze vstupného na bazén a menších pronájmů. Včetně příspěvku do města dělaly příjmu přibližně 6 milionů korun, které šly zpětně do provozu. Odpisy si město stáhlo a využívá je jako půjčku tělovýchovné jednotě na provoz letního areálu. To jen na úvod. Je jasné, že jsme řešili, jakou formu by měl mít vztah městských služeb k majetku města, pokud se týká sportovních zařízení. Podle mne by byl nejlepším řešením pronájem nebo zápůjčka. Považuji to za logické a na tom jsem stavěl v koncepci i rozpočet a další provoz. Za méně vhodné bych považoval řešení na základě mandátní smlouvy. To by znamenalo, že jeden subjekt se stará o majetek, druhý provozuje činnost. To mi přijde neprůhledné. Pokud by se to řešilo pronájmem, nedojde, a to považuji za důležité, k navýšení příspěvku města na správu a údržbu sportovišť. Stačit bude na pokrytí veškerých režijních i provozních nákladů tak, jak jsou nyní. Otázkou jsou samozřejmě náklady spojené s provozem nového letního koupaliště, ale ty v tuhle chvíli neznáme. Navíc tím, že bychom převzali činnost STARZu, by se dalo vygenerovat tři až čtyři sta tisíc korun, které by bylo možné využít zpět do údržby a naplánovaných a schválených oprav.

Naznačil jste, že je nutné s některými opravami začít co nejdříve a dělat je postupně. Budou na to mít Městské služby i kapacitu, aby byly schopny provádět takové akce ve vlastní režii?

Rozhodně bychom to chtěli řešit především vlastními silami. Navíc je dnes celá řada možností, jak zaměstnat lidi přes úřad práce. Což ale mohou pouze městské obchodní firmy, ne už příspěvkové organizace. Je ale pravdou, že už dnes se nám hlásí o práci třeba i zedníci, protože práce prostě není. Určitě bychom to využili a vše by bylo v rámci přiděleného rozpočtu.

Není tak trochu nadbytečné, pokud bude sportovní zařízení provozovat městská společnost Městské služby Vimperk, aby zůstal STARZ zachován jen pro možnost čerpání dotací s tím, že by měl na starost pouze jedno hřiště na sídlišti?

To není otázka na mne, o tom musí rozhodnout zastupitelé. Jestli příspěvkovou organizaci města zachovají, změní její činnost, nebo zcela zruší, je pouze na zastupitelích. Ale zatím rozhodnuto není.