Dnešním mladým mužům už nic neříká. Zůstat by měl i poté, co bývalý ubytovací objekt Správa opraví a bude využívat k jiným účelům.

Do služby nastupovali vojáci, pohraničníky nevyjímaje, se zásobníkem plným ostré munice. Po službě patřilo k pravidelným úkonům zbraň zkontrolovat, vyjmout z ní zásobník, do otvoru vsunout hlaveň a zmáčknout spoušť. Pokud by náhodou zůstal v hlavni náboj, kulka by skončila uvnitř vyprazdňovače.

Jeho zachování podle ředitele Správy parku Jiřího Mánka prosazuje starosta Kvildy Václav Vostradovský. „Jedná se o vyprazdňovač nábojů. Jestli jej doplníme o další připomínky týkající se historie ochrany státních hranic z dob minulého režimu, ještě není jisté. Určitě budeme hledat nejlepší řešení, jak využít pozemek související s budovou, který si ponechá Správa ve svém majetku stejně jako poslední objekt roty. Každopádně už nyní máme předjednaný záměr využití této budovy," doplnil Jiří Mánek.