Přestože se tato zpráva na první pohled jeví jako nepříjemná, v důsledku by měla aleji výrazně pomoci a v neposlední řadě snížit nebezpečí, které ze strany nemocných a usychajících kmenů stromů hrozí.

Významný prvek

„V loni na jaře byla tato alej, kterou mnozí znají pod názvem Stará hrabická cesta, vyhlášena významným krajinným prvkem a ještě téhož roku byl proveden bezpečnostní řez a konzervace dutin. Byly rovněž odstraněny suché větve a odlehčeny koruny stromů,“ uvedl k chystanému zásahu vedoucí Odboru životního prostředí vimperské radnice Josef Kotál.

Nebezpečí zmizí

Letos, před začátkem vegetačního období, čeká alej, tvořenou několika druhy javorů, včetně poměrně vzácného javoru stříbrného, jírovců a lípami, druhý krok plánované obnovy.
Podle vyjádření Josefa Kotála by měly být odstraněny stromy, jejichž záchrana již není možná a svým špatným zdravotním stavem jsou nebezpečím pro kolemjdoucí. Rovněž by mělo dojít k odstranění stromů náletových, napadených škůdci či jinak poškozených.

„Ve třetí konečné fázi obnovy zde pak bude vysázeno třináct kusů vzrostlých javorů, což by mělo alej zkompletovat a v důsledku tak vést ke zlepšení estetiky místa,“ doplnil informace o další fázi asanace aleje Josef Kotál.

Jaroslav Pulkrábek