Pozvání na setkání přijala Růžena Štemberková z Jihočeské univerzity, která zdůraznila výhody a potřebu přeshraniční spolupráce právě pro malé obce a jejich dobrovolná společenství. Robert Zeman, člen české delegace do Výboru regionů a frakce ECR, setkání moderoval a také samozřejmě představil roli Výboru regionů na Evropské unie a jejich orgánů. "Setkání mělo smysl, pomohlo utřídit možnosti spolupráce obcí ve venkovském prostředí v naší republice," uvedl Robert Zeman s tím, že poděkování patří Výboru regionů za finanční podporu, kterou toto lokální setkání představitelů obcí podpořilo.