Právě o nich by měli společně jednat starostové správního území obce s rozšířenou působností Prachatice na konci ledna v sále Národního domu. S aktuálními zkušenostmi by se měli podělit v případě novely zákona o pozemních komunikacích a bližší informace dostanou i z oblasti daně z nemovitosti a účtování ve veřejné správě. S ohledem na aktuální potvrzení možnosti výkonů ortopedických operací kyčelních a kolenních kloubů v Nemocnici Prachatice dostanou starostové aktuální informace také o tomto zdravotnickém zařízení, stejně jako o dalších dvou výzvách Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.