close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

I tak se vám ale některé investice podařilo dokončit. Jaké to byly?

Kateřina Pudivítrová: Byla to rekonstrukce lesní cesty směrem na Kožlí. Práce začaly před vypuknutí covidu, a naštěstí se povedlo akci dokončit. Šlo o investici za zhruba milion a půl. Museli jsme tyhle opravy dokončit, protože šlo o obslužnou komunikaci ke zdrojům vody a těžbě dřeva. A její jedna část už byla hotová.

Plány pro letošní rok máte připravené. Který bude ten největší?

Plánujeme projekt na rozsáhlou opravu čistírny odpadních vod a kanalizace. Připravujeme změnu územního plánu. Připravujeme na dotace na opravu veřejných prostranství. Čekáme, jestli dostaneme dotaci na opravu místní komunikace od hasičárny k cyklostezce. Jde asi o osm set metrů a čekáme, jestli nám hned na jaře schválí dotaci.

Čistírna odpadních vod bude ale pro rozpočet velké sousto…

Bude. Hospodaříme s přibližně osmi miliony. Jen na projekt na čističku budeme muset dofinancovat asi milion a půl. Pokud se podaří připravit stavební parcely a prodat je, peníze investujeme zcela určitě do čističky a kanalizace.

Zmínila jste stavební parcely. Obec má pozemky, které by mohla nabídnout ke stavbě rodinných domů?

Máme poslední jeden pozemek, který je možné využít na stavební parcely. Čekáme na rozpočet, kolik by stálo vybudování ZTV. Parcel na prodej tak bude pět. Budou mít kolem třinácti set metrů. Je o ně obrovský zájem a přednostně je nabídneme místním lidem.

Stejně jako v jiných obcích máte sbor dobrovolných hasičů. Zapojují se i u vás do dění v obci?

Hasiči, kromě jejich zásahů pomáhají úplně všude. Zajišťují kulturní akce, úklid, trhy nebo brigády. Také proto se letos musíme postarat o jejich nové vybavení. Požádali o dotaci na čerpadlo, které je nutné v případě povodní, což se nám potvrdilo v roce 2019. Koupit musíme také dýchací přístroje.

Zmínila jste trh. Tomu Chlumanskému loni pandemie vůbec nepřála. Máte představu, jak budou trhy vypadat letos?

Připravujeme se na ně a reagujeme podle aktuálních opatření. Zrušit jsme ale museli loni kurzy vaření pana Stupky. Snad se povede je letos obnovit, když epidemická situace dovolí. Přišli jsme o vánoční trh i o zdobení velikonoční břízy na návsi. To nebude určitě ani letos. Covid setkávání lidí nepřeje. Ale nedá se nic dělat. Všechny akce budeme připravovat podle toho, jaká budou platit opatření.