„Naším usnesením jsme jen chtěli, aby se změnila částka, kterou může starosta zadat takzvaně z volné ruky. Jenže ve směrnici je úprav více a rozšířila tak pravomoci starosty. A to jsme naším usnesením neschválili,“ vysvětlila svůj postoj zastupitelům Leona Bucharová. Tím, že jsou podle jejích slov změněna pravidla ve směrnici, překročili radní svoji pravomoc. „Změny ve směrnici nejsou momentálně v pravomoci rady, pokud jim tuto pravomoc zastupitelé zpět nevrátí. A tu jim zastupitelé nedali,“ vysvětlila. Věc navíc konzultovala také s právním zástupcem města, kterého chce pozvat i na zasedání zastupitelů v mimořádném termínu. Chyb ale vidí ještě více.

„Věcně nemá tento rozpor opodstatnění,“ poznamenal starosta Netolic Vladimír Pešek. Leona Bucharová dala na zastupitelstvu hlasovat o revokaci usnesení týkající se změn ve směrnici.