O vystoupení pro rodiče se postaraly předškoláčci z Mateřské školy Skalka se svými učitelkami. Rodiče i prarodiče se tradičně zapsali do pamětní knihy města a od matrikářky Ivety Nové obdržely pro své děti Rodný list Jihočecha a plyšového medvídka z dečkou. Od starosty Jana Bauera pak všichni, kdo přišli, dostali do "zavinovačky" pět tisíc korun a maminky květinu.

Čtyři holčičky a šest kluků přivítal v pátek 25. listopadu starosta Jan Bauer mezi obyvatele Prachatic. O vystoupení se postaraly děti z MŠ na Skalce.
Prachatické děti dostanou "do peřinky" pět tisíc korun

Finanční odměnu dostávají děti narozené v období od 1.1.2022 do 31.12.2024, které mají v době narození trvalý pobyt na území města Prachatice a zúčastní se slavnostního vítání občánků. Polovina finančního daru je hrazena Jihočeským krajem z Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, druhá polovina bude hrazena z rozpočtu města Prachatice.

Další vítání občánků v prachatické Obřadní síni je naplánováno na pátek 26. května od 13 hodin.

Antonín Šrámek s rodinou.
VIDEO: Vítání občánků Prachatičáků je od pátku o deset více