„Zatím máme jen předběžný nástin toho, jak budeme postupovat. S určitostí ale mohu říct, že oblast, na kterou se zaměříme první, budou Němčičky. Dále budeme postupovat směrem k rybníku Mnich a kulturnímu domu. Odstranit se musí stromy, které se svému okolí stávají nebezpečnými. Místo nich se plánuje výsadba nových stromů,“ vysvětlil vedoucí úseku životního prostředí netolického úřadu Jindřich Bukovský.

(rei)