Nálezy nepřináší rekonstrukce zámku jen uvnitř zdí, ale i na svém nádvoří.Podařilo se odkrýt točnice padacího mostu, který chránil vstup do Horního zámku. Ve žlábku v horní části kamene byl usazen čep osy padacího mostu. Kulatina, ve které byl čep usazen, pak při otáčení během spouštění a vytahování mostu vyryla do kamene půlkruhovou stopu. Stejný architektonický prvek se podařilo odkrýt i na protější straně brány, ovšem v polovině je ulomen. Zatím nelze podle slov Vojtěcha Brože, kastelána zámku, říci, jestli se jedná o část renesančního mostu nebo mohla točnice souviset s mostem ještě starším.

„Pokračujeme také v odkrývání mostu. V rohu vzniká sonda, kterou potřebuje statik kvůli posouzení stavu mostu. Navíc, neopakujeme staré chyby. Všechny sítě vedeme okolo mostu, abychom jej ještě více nepoškodili. V minulosti byly totiž oblouky mostu kvůli kanalizaci prosekány a z toho pramení současné statické potíže,“ popsal kastelán.

Znovu odkrytá byla také brána do vnitřního hradu. „Protože jsme o ní věděli z výzkumů našeho nejznámějšího kastelologa Tomáše Durdíka, mohli jsme vodu a odpad už dopředu naplánovat tak, aby procházela bývalou branou a ostění brány ani středověká zeď nebyly poškozeny. Na zdi se totiž dochovala gotická omítka,“ dodal kastelán.