Převod majetku na město od armády bude znamenat zásadní zlepšení podmínek pro rozvoj celého areálu starých kasáren, a to i za cenu poměrně značných investic do oprav komunikací a inženýrských sítí. Právě na to někteří zastupitelé poukazovali v diskuzi. „Přesto, že jsme si vědomi velkých investic, je pro město celá tato lokalita, sloužící jako průmyslová zóna, natolik zajímavá, že jsme rozhodli jednak o odkoupení soukromého majetku a jednak budeme usilovat o převod dalšího majetku od armády,“ zdůraznil starosta Vimperku Pavel Dvořák.
Zatím sice vimperská radnice nemá ani jen hrubý odhad nákladů na případné opravy, nicméně zná alespoň přibližný stav a jedná s armádou o částečné pomoci při opravách. „Jednáme s armádou již zhruba dva roky. Víme, v jakém stavu jsou části majetku, který bychom chtěli. Víme, že soukromí investoři už zainvestovali přípojky ke svým objektům v průmyslové zóně včetně hlavních řadů v některých místech. Na to, co nevíme, je dohoda s armádou, že si nechá provést vlastní posudky a část by měla dokonce nechat opravit z vlastních prostředků. Nejasnosti jsou tedy pouze v horní části starých kasáren, o které se aktuálně jednalo na zastupitelstvu města, nicméně počítáme, že se budeme ucházet o dotace z různých zdrojů,“ uvedl starosta Dvořák.
Podle něho tkví cennost tohoto území v tom, že se jedná o poslední zónu, kterou Vimperk z hlediska průmyslového využití má. Dokládá to také přístup podnikatelů v této části města. „Máme za sebou jednání s podnikateli, kteří nás žádali, aby město komunikace a sítě převzalo od armády s tím, že jsou ochotni podílet se na financování jejich oprav. Spolufinancování s armádou je pro ně totiž značně komplikované. Navíc je toto skutečně poslední volné území, které je vyčleněno čistě jako průmyslová zóna, na rozdíl od kasáren U Sloupu, která jsou určena jako smíšená zóna pro průmyslové využití, bydlení a rekreaci,“ uvedl místostarosta Bohumil Petrášek.
Vedení města už začalo jednat o nabídce armády a ministerstva obrany na převzetí komunikací a sítí ve starých kasárnách. „Řekli jsme, že to vezmeme pouze v případě, že nám budou převedeny i další prostory a nemovitosti, které na komunikace navazují. Na tom jsme se dohodli, je vypracována smlouva, která je schválená. Je to připraveno s jednou výjimkou, kde do jednoho z pozemků částečně minimálně zasahuje církevní majetek. Máme podepsán bezúplatný převod z ministerstva obrany, dokonce jsme dostali dopis, že vše bude do konce roku vyřízeno,“ shrnul starosta Pavel Dvořák.
Pokud by navíc vláda splnila své programové prohlášení a podařilo se jí vyrovnat se s církevními restitucemi, otevírá se Vimperským další možnost, protože mají zažádáno o další pozemky v průmyslové zóně. Jejich rozloha jsou zhruba tři až čtyři hektary. „Před několika lety se uskutečnila směna mezi městem a soukromým vlastníkem, kdy jsme získali část pozemků za nádražím. Pokud by tedy došlo o odblokování církevního majetku, získali bychom tak velmi významné území využitelné pro další rozvoj města. Aktuální výkup tedy není první, který jsme při scelování pozemků udělali,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Petrášek.