1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Volby nového zastupitelstva jsou v říjnu. Na listopadovém zastupitelstvu bude probíhat volba nového vedení města a podle mých zkušeností je to prosincové již takové „vánoční". Jakékoli zbrklé
a neuvážené kroky nového zastupitelstva nejsou rozumné. Je potřeba připravovat projekty, aby až budou vypsány dotační tituly, bylo město připraveno na jejich podání. I proto jsem domluvil
s náměstkem ministryně pro místní rozvoj za KDU-ČSL Jiřím Houdkem, že přijede po volbách do Vimperku a seznámí nové starosty z Prachaticka s tím, jaké oblasti bude ministerstvo podporovat a na co má tedy cenu projekty připravovat.

2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Protože získání soukromých investic do tohoto areálu je z říše snů, nezbude městu než čekat, zda budou vypsány dotace, ze kterých by se daly čerpat finance na dostavbu. Jinak bude město muset platit z rozpočtu. Kompletní dokončení záleží skutečně od toho, jaké budou dotace.

3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Všechna tato témata jsou z hlediska města velice důležitá a lze těžko vyzdvihovat jedno nad druhé. V případě výskytu problému v některé z těchto oblastí je jí potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.

Celková oprava ulice 1. máje. Kruhové objezdy Lidl a Fišerka. Pokračování dostavby areálu vodních sportů