Po Vladislavu Hoškovi, který před pár týdny vyprávěl o Číně, Tibetu a Sečuánu, pozvaly volarské knihovnice do městského sálu Stana Schneedorfa, který popisoval, jak restauruje křížky na česko-Bavorském pomezí.

Zaplněný sál nejen zvědavě čekal na poutavé vyprávění, ale zejména mnozí přišli Stana jak se Stanislavovi Schneedorfovi přezdívá pozdravit.

Milovník šumavské přírody a její historie v devadesáti minutách vyprávěl o opravách pětašedesáti křížků, božích muk či křížů. K mnoha z nich se podle jeho slov váže nějaká pověst, a také ty Stan zmínil. Nezapomněl zmínit pány, kteří mu pomáhají či nejvíc dotvářejí jeho práci. Jsou jimi Josef Mareček, který pomáhá svýma zručnýma rukama, Hynek Hladík, který práci Stana Schneedorfa popisuje a farář Římskokatolické farnosti Volary, který většinu křížků a božích muk posvětila, dal jim božího požehnání.

Stan, který stojí v pomyslném středu tohoto křížku jim poděkoval za spolupráci a velkou podporu. Stan Schneedorf nezapomněl zmínit a na fotografiích ukázat místo svého mládí, tedy Lipenskou přehradu, na které pracoval jako elektrikář a nezapomněl ani na své rodné Strakonice.

Stanislavu Schneedorfovi udělil sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil stříbrnou medaili sv. Auraciána. To je medaile, která se uděluje osobnostem, které se mimořádným způsobem zasloužily o šíření křesťanských hodnot a výrazně přispěly k rozvoji českobudějovické diecéze a jejího duchovního života.

Volarští, kteří si přišli poslechnout vyprávění šumavského patriota, ho za jeho práci a obnovu křížků odměnili dlouhým potleskem. Těší se totiž, že Stan Schneedorf letos obnoví několik zapomenutých křížků v šumavské přírodě a nejen oni budou jeho dílo obdivovat.

Ladislav Beran