Až do konce loňského bylo například vydání vícejazyčného standardního formuláře nebo přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství na radnici, kde ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt, nebo vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření

církevního sňatku bez jakéhokoliv poplatku. Od letoška za formulář žadatel podle informací z vimperské radnice zaplatí stokorunu. Za matrikáře u prohlášení dokonce tisícikorunu. Na pětistovku pak vyjde potvrzení pro uzavření církevního sňatku.

Vepřové hody ve Vimperku.
Vimperk zažil první vepřové hody pod širým nebem

Jiné správní poplatky na matrice sice byly zpoplatněny, ale nově se jejich výše více než zdvojnásobila. Například vydání kopie rodného listu vyjde na 300 korun (do konce roku 2023 to bylo 100 korun). Za ověření podpisu žadatel zaplatí 50 korun (původně 30 Kč). O tisíc korun dražší je uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky. Od ledna to stojí 3000 korun. Cizinci za svatbu nebo registrované partnerství zaplatí dokonce pět tisíc. Na vyšší částku se musejí připravit také Češi, kteří chtějí své ANO říci na místě, které není obvyklé. Taková svatba se o prodraží o dva tisíce korun a vyjde na tři tisícovky.

Přehled správních poplatků od ledna 2024:

- vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu: za první stránku 30 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč
- vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle: 300 Kč
- vydání vícejazyčného standardního formuláře: 100 Kč
- ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka: 50 Kč
- vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného: 200 Kč
- vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
- vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech: 3000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 5000 Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 3000 Kč
- přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce: 1000 Kč
- vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu: 3000 Kč
- vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč