Deset milionů korun má připravených Správa NP Šumava na opravy Březnické hájenky. Vynaložit je musí na vyřešení problémů s odpadními vodami a zdrojem energie pro provoz. Bez toho nebude možné turisty vyhledávané místo provozovat.


Loňské šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ukázalo, že hájenka Březník nemá dlouhodobě vyřešenou problematiku nakládání s odpadními vodami a zároveň chyběly provozní dokumenty ke skladování tisíce litrů pohonných hmot pro diesel agregát, který vyráběl pro hájenku Březník elektřinu. Za to vyměřila ČIŽP národnímu parku rekordní pokutu ve výši tři miliony korun.


„Správa se proti výši pokuty odvolala, protože některá pochybení jsme vyřešili okamžitě a Česká inspekce životního prostředí, to aktuálně přezkoumává znovu," uvádí mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Zároveň připravujeme komplexní řešení pro nakládání s odpadními vodami, tak aby bylo ekologické a zároveň funkční. Pracujeme také na vyřešení dodávky energie pro objekt. Vše by se mělo kompletně vyřešit letos tak, aby v rámci následující zimní sezóny bylo občerstvení na Březníku v provozu," dodává mluvčí.


Vedle toho problematika Březníku, respektive zrušení nájemní smlouvy se Službami Modrava s.r.o., které měly provoz v restauraci zajišťovat po dobu osmi let, míří k soudu. „Obec Modrava investovala do provozovny občerstvení na Březníku mnoho finančních, materiálních i lidských prostředků, aniž by se jí tyto investice vrátily zpět. Z ohlasů veřejnosti je zřejmé, že byla s námi nabízenými službami spokojenost a spokojený může být i stát, protože jsme přispěli do státního rozpočtu významnou částkou. Druhá rekonstrukce během tří let nás nemile zaskočila. Pevně však doufáme, že dostaneme šanci provozovat občerstvení na Březníku, až rekonstrukce skončí," říká starosta obce Modrava Antonín Schubert.


„Soudní spor nás pochopitelně vůbec netěší, na druhou stranu chápu důvody, proč se obec k tomuto kroku odhodlala a bude právě na soudu, aby rozhodl. Na druhou stranu si velmi vážím dohody s obcí, která nechce nijak bránit již ve třech letech druhé, ale o to nutnější rekonstrukci, bez které Březník není možné dál provozovat," vysvětluje ředitel Správy Pavel Hubený.


Letní provoz muzea a informačního centra na Březníku, bude s ohledem na plánované stavební práce, velmi omezen. Restaurace bude kvůli této rekonstrukci mimo provoz. „Za způsobené problémy a jistý turistický diskomfort se všem návštěvníkům předem omlouvám, ale jak už bylo řečeno, bez této rekonstrukce není možné Březník dál provozovat. Je nemyslitelné, aby přes léto jel k hájence až dvakrát týdně velkoobjemový fekální vůz a v zimě je provoz absolutně nemožný. Proto prosím o shovívavost a zároveň děkuji za pochopení," dodává Pavel Hubený.