Zásadní je omezit styk mezi lidmi na minimum, proto veřejnosti uzavíráme všechny budovy. Jen odbory státní správy NP Šumava a správy CHKO Šumava budou omezeně přístupné pro ta nejdůležitější jednání a to pouze ve středu v době od 14:00 do 17:00 hod. Je však nutností předem si domluvit schůzku telefonicky u vedoucích odborů.

Ing. Jiří Dolejší, vedoucí státní správy NP Šumava

Tel: 388 450 223

Mobil: 731 530 506

E-mail: jiri.dolejsi@npsumava.cz

Ing. Silvie Havlátková, vedoucí CHKO Šumava

Tel: 388 450 245

Mobil: 731 530 300

E-mail: silvie.havlatkova@npsumava.cz

Přesto velmi prosíme, aby veřejnost zvážila potřebnost případných žádostí a co nejvíce využívala telefonické nebo elektronické komunikace s našimi úředníky. Chod úřadu jako takového však přerušen není a všechny započaté správní úkony, včetně lhůt probíhají standardně. Zároveň jsme uzavřeli všechny naše ubytovny a pozastavili jsme rezervační systém pro ubytování do konce dubna letošního roku. Omezili jsme veškerá interní jednání a porady v budovách Správy. U těch zaměstnanců, u kterých to povaha jejich práce umožňuje, jsme nařídili práci z domova. Pochopitelně jsou zrušeny všechny plánované programy pro veřejnost.

Strážci se ale na území národního parku a CHKO Šumava budou pohybovat bez omezení a budou vykonávat svoji informační a strážní činnost. Hasičská jednotka sdružená s obecními jednotkami obcí je také zcela funkční a rovněž práce v lesích nijak omezovány nebudou.

„V současnosti dokončujeme uzavírání rámcových smluv na práce v lesích s přihlášenými dodavateli. To by mělo být hotové do konce tohoto týdne, nejpozději však v týdnu příštím. Následně budou územní pracoviště NP Šumava vyhlašovat jednotlivé minitendry, které poběží standardně. To vše se děje elektronicky, jen podpisy jednotlivých smluv budeme řešit dle aktuální situace a na základě individuálních domluv s dodavateli,“ sděluje náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

Stále platí uzavření všech informačních a návštěvnických center Národního parku Šumava a to včetně výběhů s jeleny, rysy a vlky. Blížící se termín spuštění registrace na splouvání Teplé Vltavy 1. dubna zatím zůstává v platnosti.

Jedná se totiž pouze o elektronickou registraci s tím, že první den splouvání je plánován, jako každý rok, až na 1. května. Podobně je to i s přípravou programu Průvodci divočinou, v současnosti připravujeme letošní podobu průvodcovaných vycházek do šumavské divočiny a registrace by měla být spuštěna v polovině května.

Veškeré informace, omezení, ale i kontakty jsou k dispozici na oficiálním webu Správy Národního parku Šumava www.npsumava.cz

„Chci tímto poděkovat zaměstnancům i veřejnosti za dodržování všech nastavených pravidel. Zároveň přeji všem pevné zdraví a také co nejvíce optimismu v této nelehké době. Věřím, že brzy pomine,“ zakončuje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí Správa NP Šumava