Jste koordinátorkou terénních pečovatelek v hospicu sv. Kleofáše, co je náplní vaší profese?

Náplní práce koordinátora terénních služeb je příjem telefonních či osobních kontaktů v kanceláři Hospicové péče sv. Kleofáše. Volají převážně pečující. Stane se, že někdy nás kontaktuje sám klient, který chce služby využívat. Po zvážení požadavků vyjíždím do rodiny, kde si s potenciálním klientem a jeho rodinou povídám, mapuji situaci, řešíme různá administrativní témata, jako například příspěvek na péči, někdy i přímo pečování. V tento moment se klient rozhodne, zda vstoupíme do péče a podepisuje smlouvu a stanovujeme si takový plán péče, který je ušitý přímo na míru každému klientovi.

Se všemi informacemi se vracím zpět do hospice, zaznamenávám do systému v počítači a předávám informace pečovatelkám, aby věděly kam, ke komu jedou, a co tam budou dělat. Pak přichází plánování, jak často můžeme ke klientovi dojet. Snažím se vyjít požadavkům klienta a jeho rodiny, ale ne vždy to jde plně zajistit, z kapacitních důvodů. Dále pak s klienty pracuji, časté jsou telefonické konzultace, návštěvy u nich doma, přehodnocování a změny v individuálním plánu. Vyřizuji s nimi např. i navýšení příspěvku na péči či další dávky, o které si chtějí zažádat. Spousta lidí si chce jen popovídat, i to je moje práce.

Jak se liší tato terénní péče hospice sv. Kleofáše od péče v jiných domovech důchodců?

Jelikož jsme domácí hospicová péče, tedy nemáme lůžka jako je to v kamenných hospicích, nebo jak říkáte v domovech pro seniory. Naše práce se liší tím, že jezdíme do vlastního sociálního prostředí klienta, tedy k němu domů. Samozřejmě, může nás oslovit i klient žijící v domě pro seniory, tam pak klienti nejčastěji chtějí vzít na procházku, jelikož kapacita tamních zaměstnanců není dostatečná na uspokojení těchto požadavků.

V čem je tato terénní služba pečovatelek nápomocná?

Terénní odlehčovací služba spočívá v odlehčení rodině v péči o svého blízkého. Je to například pomoc při zvládání běžných úkonů s hygienou, jídlem, drobným úklidem. Patří sem také sociálně terapeutické činnosti, povídáme si, chodíme na procházku…

Další naší službou je osobní asistence, která je v podstatě stejná, ale týká se klientů, kde jejich blízcí chodí do práce, a my vykrýváme určitý čas, aby tedy v práci mohli být.

Jsou lidé vděční za pomoc s blízkými?

Většinou na závěr péče lidé děkují. Někteří dávají sloupečky do novin. Cítím vděk i například v telefonu, když se ptám lidí, jak jsou s péčí spokojení.

Kolik pečovatelek denně koordinujete? Sama jste pečovatelkou také?

Denně koordinuji 6 pečovatelek. Nejčastěji dohlížím na chod péče, ale je-li potřeba, vyrážím i do terénu jako pečovatelka. Původním vzděláním jsem zdravotní sestra, takže mi to nečiní problém.

O koho se mohou starat vaše pečovatelky?

Pečovatelky se starají převážně o seniory, kteří vzhledem ke svému věku ztrácejí fyzické a psychické schopnosti a potřebují pomoci. Věnujeme se také pečujícím, kterým umíme ulevit od péče o své blízké. Nejsou ale ani výjimkou mladší lidé po úrazech, tělesně a mentálně postižení. V osobní asistenci se staráme také o děti např. s autismem.

Nárok na tuto péči má tedy každý občan ČR…

Nárok na terénní odlehčovací službu má každý občan nebo jeho blízcí.

Jedná se o osoby se zdravotním postižením, seniory, nevyléčitelně nemocné. Jsou to lidé, kteří chtějí být doma. Dále je služba určená pečujícím o tyto osoby. Celkově je služba určena klientům od 19ti let. Osobní asistence pak od 1 roku věku.

Co se týká financování této služby, je hrazena státem? Nebo si ji žadatel o péči hradí na vlastní náklady?

Služby jsou hrazeny z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Klient platí spoluúčast dle vyhlášky. V současnosti to je 130 Kč/hod.

Kolik osob je v tuto chvíli ve vaší terénní péči?

V tuto chvíli máme v péči 40 klientů a jejich blízké, kteří o ně pečují. I ty počítáme za své klienty, minimálně ve formě poradenství.

Infobox: Jaroslava Pecušíková vystudovala Střední zdravotnickou školu v Jindřichově Hradci a Vyšší odbornou školu v Českých Budějovicích ve stejném oboru. Praxi má v oboru 7 let. Dříve pracovala v nemocnici jako zdravotní sestra. Lidé se v případě zájmu o službu mohou obrátit na telefonní číslo 732 420 471 či e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz.