V politice je možné ledacos, je tedy otázkou, jak takový požadavek vymoci a zavázat i budoucí zastupitele města, že nezmění využití pozemku. Podle současného vedení vimperské radnice je to spíše otázkou pro právníky a obsahu smlouvy. „Tak, jak to nyní je, budeme rozhodně chtít, aby tohle hřiště zůstalo zachováno i do budoucna. Je hodně využívané a i kdybychom chtěli, bez získání pozemku do jeho vylepšení nemůžeme investovat," zdůraznila místostarostka Jaroslava Martanová.

Na panelovém sídlišti Sojčák sice veřejnost k dispozici jedno víceúčelové sportovní hřiště má v ulici Mírová, nicméně, jak podotkla Jaroslava Martanová, hřiště v ulici Mírová v lokalitě Pod Pekárnou je svým přírodním charakterem jednodušší. „Určitě i takové hřiště své opodstatnění má a město by mělo mít možnost do jeho zlepšení investovat. Každopádně platí, že bychom rádi rozsah sportovišť na sídlišti do budoucna minimálně zachovali, ať už se to týká modernizovaného hřiště u ZŠ Smetanova, Mírová, Luční a Pod Pekárnou," doplnila místostarostka. Kvalitní smluvní podmínky přitom vnímá jako zásadní. „Skutečně se může stát, že v budoucnu zastupitelé záměr přehodnotí a budou chtít v této části hřiště zrušit kvůli nějaké lukrativnější nabídce. To by mne osobně velmi mrzelo," připustila místostarostka.

Součástí aktivit pro sport a volný čas je v lokalitě Mírové ulice Pod Pekárnou kromě sportovního hřiště ještě v těsném sousedství domu č.p. 453 i dětské hřiště. Celkové řešení navazujícího území a přístupu na přilehlé pozemky ale vyžaduje vybudování přístupové komunikace. Její přesná trasa sice není ještě vymezena, ale jedna z variant by měla vést i vedle uvedeného domu a tím pádem by jí padlo toto dětské hřiště za oběť. Podle starosty Bohumila Petráška by v takovém případě nastalo přemístění dětského hřiště na jiné místo tak, aby o ně hlavně maminky s dětmi nebyly ochuzeny. Sportovního hřiště by se budování komunikace ani v jedné z možných variant nedotklo.