V rozpočtu města je na letošní rok na příspěvky vyčleněna částka sto padesát tisíc korun. Finanční výbor doporučil rozdělit mezi organizace a spolky částku 130 000 a 20 000 korun nechat jako rezervu pro případná další čerpání v průběhu roku.

Radní peníze rozdělili podle návrhu výboru.