Cílem konference bylo seznámení s možností zisku financí „MAS Blanský les – Netolicko byl úspěšná při získání dotace na realizaci projektů dalších subjektů ve svém regionu z Programu rozvoje venkova, Osy IV – Leader,“ sdělil netolický starosta Oldřich Petrášek. Pro příští roky to znamená přísun milionů korun.