S příspěvkem 
v celkové výši nad dva miliony korun počítá v letošním roce prachatická radnice pro podporu spolkového života ve městě a sportu dětí a mládeže.


Podle starosty města Martina Malého je suma 2,2 milionu korun nejvyšší za posledních několik let. „Peníze jsou v rozpočtu schváleny, ale o detailním způsobu jejich rozdělení ještě nebylo definitivně rozhodnuto," potvrdil Martin Malý. To se týká především částky 1,5 milionu korun, kterou chce město podpořit dětský, mládežnický 
a výkonnostní sport v Prachaticích z prostředků plynoucích z provozování loterií a dalších činností spojených s hazardem.


Naproti tomu jasno je 
v otázce rozdělení zbylých sedmi set tisíc. „O těch bude rozhodovat rada města, která bude schvalovat žádosti o finanční podporu v rámci grantů. Na ty je letos vyčleněno 550 tisíc korun," uvedl prachatický starosta. Dalších 150 tisíc korun pak může rada města přidělit na významné události, případně na akce spojené s reprezentací města.


Finanční podpory od města se v letošním roce dočká například také Domov seniorů Mistra Křišťana ve výši 60 tisíc korun a ve stejné výši podpoří město Prachatice ze svého rozpočtu také Domov Matky Vojtěchy.

Příspěvky
Město Prachatice má na podporu spolkového života a mládežnického a výkonnostního sportu vyčleněnu v rozpočtu celkovou částku 2,2 milionu korun.
Rada města bude moci rozdělovat celkem 700 tisíc korun. Z nich je 550 tisíc vyčleněno na grantovou podporu, dalších 150 na mimořádné události a reprezentaci města.