Tedy i na a podivné rozhodovací procesy v případě areálu Vodník včetně nestandardních postupů při změnách územního plánu, týkající se především tohoto území,“ vysvětlila.

Snahou Vimperska je zlepšit chápání principů veřejné správy, omezení možnosti korupce a klientelismu v samosprávě a narovnání rovného přístupu ke všem občanům bez rozdílu.

Podle Jaroslavy Martanové, starostky města, ale Nadační fond proti korupci před udělením ceny město neoslovil, aby si případně ověřil informace. „Žádné pochybení ohledně areálu Vodník správní orgány nezjistily,“ poznamenala.