„Vítr zbořil část palisád,“ popsal tehdy předseda spolku Vítkův Hrádek Miroslav Kovačičín. „Vítr ty palisády odfoukl až do lesa. V úterý se tam pojedeme podívat a zjistit škody, doprovodí nás památkáři.“

Tak se také stalo. V úterý škody přímo na místě sesumírovali zástupci spolku Vítkův Hrádek, starosta Přední Výtoně a zástupce Národního památkového úřadu.

„V podstatě jediným závažnějším poškozením bylo vyvrácení a rozlámání dřevěného ohrazení na severní návětrné straně zříceniny,“ sdělil včera památkář Jiří Havlice.

„Jednalo se o ohrazení, které vyplňovalo chybějící úseky ve vnější gotické hradbě. V místech, kde byly sloupy zakotveny přímo do hradby, vítr vytrhl několik kamenů. Je to jen drobné poškození, které může být rychle opraveno. Dřevěné ohrazení už stejně bylo na hranici své životnosti.“ Nahradí ho dřevěné palisády stažené horizontálními táhly, což by mělo zajistit větší odolnost.

Orkán Sabine napáchal škody také na českokrumlovském hradě a zámku. Největší škody způsobil na střechách a komínech zámeckých budov. Střecha je poškozena zhruba na devíti místech v celkovém rozsahu do patnácti metrů čtverečních. U komínů orkán strhl koruny a komínové hlavice z plechu. Opravy budou stát minimálně čtvrt milionu korun. Zámecký park zůstal škod ušetřen.