Pravdou je, že Kralovu vilu dali za poslední rok do stavu, aby se tam mohli scházet na promítání filmů, koncerty kapel nebo jen obyčejné posezení u ohně v zahradě. „Zahradu i objekt samotný jsme vyčistili od nepořádku, koupili okapy, zavedli elektřinu a vodu. Před zimou zasklíme rozbitá okna,“ popisuje Barbora Staňková, zástupce spolku Živá vila, a posteskne si, že jejich názory nechce nikdo slyšet.

Obchvat města právě v lokalitě Nádražní ulice je naplánován mnoho let. Podporu si Živá vila získala u řady Prachatičáků, ale také u zastupitele Roberta Zemana (Pro Prachatice). „Měli bychom o přeložce diskutovat, plány jsou staré, možná by bylo dobré oslovit experty,“ řekl při pondělním jednání zastupitelů. 
S pochopením ostatních se nesetkal. „O tom, zda přeložku ano, nebo ne, jsme diskutovali před mnoha lety. Má navázat na obchvat a stáhnout nákladní dopravu z města. Nedovedu si představit, že by dodnes jezdily kamiony centrem,“ připomněl zastupitel Zdeněk Kollar (KSČM). Podpořil tak názor vedení města, že město přeložku považuje za strategickou. „Město přeložku potřebuje a mnoho možností nemáme,“ přidala se Jana Krejsová (ČSSD). 

Podle zastupitele Roberta Zemana město potřebuje hlavně zklidnit dopravu u Základní školy ve Vodňanské ulici. „Chci jen, aby se zhodnotit stav, všechno se přece vyvíjí. Potřebujeme odborníky, aby řekli a doplnili, co je potřeba," řekl.
Podle místostarosty Prachatic Jana Klimeše (ČSSD) jsou u staveb takového rozsahu, jakou je obchvat Prachatic, důležité určení pozemků. „Pokud bychom začali jinde, tak přeložku pohřbíme úplně," zhodnotil.

Pavla Zelenková, předsedkyně spolku Živá Vila, tvrdí, že přeložka není až tak dobře připravena, jak se zdá, a hlavně se mnoho let vůbec neřeší. „Vila je zachovalá a bylo by špatně jí zbourat. Rozhodně nejsme proti dopravě, chceme jen odborné přezkoumání stavu věci. Jen náklady na zpevnění koryta Živného potoka a případné protipovodňové opatření by byly obrovské. Navíc přeložka nic neřeší, protože kamiony by jely na kruhový objezd u nádraží a následně do Nádražní ulice. Problém tedy přesuneme jen o kousek dál od školy. Část přeložky z Nádražní do Nebahovské ulice není připravená vůbec," upozornila zastupitele. Její příspěvek do diskuze zůstal v pondělí bez odpovědi. Uklidnit ji a další členy spolku může jen to, že vedení města na petici pro zachování Kralovy vily určitě odpoví, a to v zákonných lhůtách hned poté, co bude petice spolkem oficiálně městu předána.

Spolek Živá Vila kromě žádosti o vyhlášení vily nemovitou kulturní památkou požádal také odborníky, aby se k přeložce a také k významu vily vyjádřili. V ruce mají názor dopravního projektanta Michala Šobra. Ten uvedl, že přínosem přeložky by bylo snížení dopravní zátěže na okraji zastavěné oblasti Starých Prachatic a samozřejmě na vjezdu do Prachatic u ZŠ Vodňanská. Poukazuje však na vedení koridoru silnice a s tím spojené zábory či výkupy soukromých pozemků. „Zásadní problém je, že se v poměrně těsném kontaktu s navrhovanou přeložkou nachází budovy zkolaudované jako objekty k bydlení, například dům č. p. 278. Je mi záhadou, jak v takto stísněném prostoru bude dodrženo nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací," uvedl ve svém prohlášení. Celé vyjádření najdete zde

Spolek Živá vila zároveň kontaktoval syna Johanna N. Krale, který byl sice v Prachaticích v roce 2012, ale do vily neměl přístup. „Pozvali jsme ho a ještě do konce roku by měl Prachatice navštívit," upřesnila Barbora Staňková ze Spolku Živá Vila.
Přeložka jako taková je v kompetenci Jihočeského kraje. Ten v této chvíli vyčkává na rozhodnutí ministerstva kultury, zda vyhlásí Kralovu vilu nemovitou kulturní památkou. Každopádně část přeložky Nádražní ulice – Těšovice má také platné územní rozhodnutí. Na část z Nádražní do Nebahovské ulice je projekt připraven k územnímu rozhodnutí, ale zatím o něj Jihočeský kraj nepožádal. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, upřesnil, že přeložka Nádražní – Těšovice je v přípravě o kousek dál, protože ji přebral už předpřipravenou od Ředitelství silnic a dálnic. Část Nádražní – Nebahovská je plně v režii Jihočeského kraje. „Obě části by se ale měly stavět paralelně, není to tak, že bychom vedli dopravu k autobusovému nádraží, ulicí Nádražní a pak na přeložku," ujistil. Potvrdil i to, že kraj nemá vykoupené pozemky, po nichž by měla silnice vést. „Nejprve uzavíráme smlouvu o smlouvě budoucí a po ukončení stavby teprve vykupujeme," vysvětlil. To, že je část Nádražní ulice – Těšovice více rozpracovaná, vysvětlil tím, že vlastníků v této části jsou desítky a k územnímu rozhodnutí nejsou jejich souhlasy nutné. V části spojení ulic Nádražní – Nebahovská je vlastníků podstatně méně.

Jiří Klása uvedl, že s napojením přeložky Prachatic bude počítat nově postavený kruhový objezd, o jehož financování a především zapojením evropských peněz do jeho stavby jihočeští zastupitelé rozhodují při dnešním jednání. Pokud kraj získá dotační peníze, měl by do konce roku vybrat stavební firmu a zjara příštího roku se stavbou začít.

S jistotou lze říci, že ve chvíli, kdy bude Kralova vila vyhlášena nemovitou kulturní památkou, celá přeložka půjde k ledu. „Nedovedu si představit, jinou variantu, kudy by obchvat Prachatic mohl vést," řekl Jiří Klása.

Obchvat města:
- Plány na silnici, která by 
z města odsunula dopravu, vznikly v 80. letech minulého století.
- O stavbě se diskutuje od roku 1997. Z té doby jsou také první projekty. Až do roku 2022 je platné územní rozhodnutí na část Nádražní ul. – Těšovice.
- V říjnu 2014 město pronajalo Kralovu vilu spolku Živá vila.