V souvislosti se situací v bytovce ve Stožci požádal Prachatický deník o vyjádření jednoho ze spoluvlastníků objektu Mgr. Milana Mračka.

Máte aktuální informace o tom, v jakém stavu jsou nyní jednotlivé byty, případně kolik z nich je v tuto chvíli tak zvaně neobyvatelných?
Ve Stožci jsem byl v úterý. Na základě informace od starosty obce jsou nyní neobyvatelné byty nacházející se ve třetím podlaží. Současně však dle zprávy jedné z nájemnic v nižším patře začíná zatékat i do jejího bytu.


Nabídli jste nájemníkům možnost náhradního ubytování po dobu, po kterou nebudou moci byty užívat, což může být řádově i několik měsíců vzhledem k jejich momentálnímu stavu a nadcházejícím zhoršeným klimatickým podmínkám?
Ano, nájemníkům v nejvyšším patře jsme prostřednictvím pana stavbyvedoucího Škapy, respektive jeho zaměstnanců, nabízeli náhradní ubytování v jednom z místních penzionů. Uvědomujeme si, že návrat nájemníků zpět do bytů není možný před tím, než budou rekonstruovány.


Budete jednat, případně navrhovat snížení nájmů nebo jiné kompenzace?
Kompenzace bude spočívat v rekonstrukci bytů, přímé náhradě způsobených škod na vybavení bytů a slevou z nájemného.


S ohledem na pokračující zatékání do bytů v nižších podlažích, předpokládáte, že bude potřeba řešit náhradní ubytování pro nájemníky ze všech devíti bytů?
Věříme, že takto daleko situace nedospěje. Dle informací pana stavbyvedoucího by mělo být s finální platností zamezeno zatékání v průběhu tohoto víkendu.

Je to sice spíše technická záležitost, ale bude řešena také sanace promáčeného škvárového krytu pod střešní konstrukcí, aby nedocházelo k následným průsakům a zvýšené vlhkosti v objektu?
Na tuto otázku neumím odpovědět. Předpokládám, že náprava musí být kompletní, tj. musí být odstraněny veškeré prvky, které budou nasáklé vodou – tedy např. i izolace.

Vzhledem k nasáknutí škvárové vrstvy se zvýšilo i zatížení stropní konstrukce posledního patra, diskutovali jste tuto záležitost se stavební firmou případně statikem, zda není ohrožena stabilita konstrukce domu, vzhledem k jeho stáří?
Jako jeden z podkladů v technické dokumentaci je i statická zpráva, která, dle mých informací, nezmiňuje žádné statické poškození v důsledku stáří stavby.

Máte informace nebo jste si jako vlastníci objektu zjišťovali, zda při stavbě byly dodrženy technologické postupy tak, aby nedošlo k zatečení dešťových srážek do objektu?
Po odstranění střešní krytiny byl prostor půdy oplachtován. Dle mých informací strhla toto zabezpečení vichřice. Předpokládám, že oplachtování je obvyklý technologický postup.

Proč byl zvolen pro zahájení rekonstrukce v daném rozsahu klimaticky pro tuto oblast velmi nevhodný termín, byl nějak diskutován i s nájemníky?
Rekonstrukce započala v říjnu, protože jsme ještě před počátkem zimy chtěli rekonstruovat střechu a zateplit objekt tak, aby se zvýšil komfort bydlení a klesly náklady na vytápění. Termín nebyl diskutován s nájemníky. Předpověď počasí v době domluvy na provedení prací byla bohužel optimistická, kdy do konce měsíce bylo předpokládáno nezvykle teplé „babí léto". Nebýt toho, stavební práce by zahájeny nebyly.

Uvedl jste, že nájemníci, kteří obývají nájemní byty, se do nich budou moci vrátit na základě platných nájemních smluv na dobu neurčitou s tím, že počítáte i s rekonstrukcí bytů. Ta je plánována v rozsahu současných bytových jednotek, nebo podle záměru projektu „apartmány Stožec"? Ve druhém případě by se totiž měnila celková dispozice i podlahová plocha současných bytů, nebo se to týká zatím pouze druhé poloviny objektu, která je bez nájemníků?
Když jsem zmínil rekonstrukci bytů, jednalo se o odstranění škod způsobených zatečením v důsledku rekonstrukce společných částí domu, zejména střechy. U bytů užívaných nájemníky se samozřejmě nijak nezmění celková dispozice ani podlahová plocha.

Dojde při zamýšlené rekonstrukci obývaných nájemních bytů současně i na změnu vytápění ze současných převážně lokálních topenišť na centrální způsob vytápění?
Záměrem je stávající lokální topeniště (převážně kamna typu Petra), vyměnit za výkonnější krbová kamna, která umožní vytápět celý byt z jednoho zdroje, které je pro nájemníky ekonomicky výhodnější.