Vcelku pravidelně se ve Vimperku v nejrůznějších internetových diskusích probírá kulturní dění ve městě. Často tam diskutující odkazují na to, jaká je nabídka jinde, aby se dočkali odpovědí, že když se ve Vimperku něco děje, tak tam lidé stejně nejdou, popřípadě se probíralo to, komu kdo jde při pořádání kulturních akcí tak říkajíc na ruku.


Někomu ale nestačí jen žehrat a pokud se mu zdá, že není spokojen, chce s tím i něco sám udělat. To je i případ lidí sdružených do spolku Šumava na nohou. Prvotní impulz vzešel od Radka Harazima. „Oslovil nás s tím, že by ve Vimperku rád vytvořil něco, co by pomohlo lidem ve městě a okolí a současně se vzniklo něco, čím by se rozšířila kulturní nabídka ve Vimperku," říká členka spolku Šumava na nohou Jana Kůsová.


Spolu s Radkem Harazimem a Monikou Kotherovou přišli, jak se říká, se svou kůží na trh. Vimperským zastupitelům na jejich posledním jednání předložili své záměry. Základním cílem je sehnat prostředky, které by následně pomohly osobám se zdravotním postižením ve Vimperku a nejbližším okolí. A zdroje vidí jasně, pomoc by měla pramenit z výtěžku ze vstupného z kulturních akcí, které hodlá spolek Šumava na nohou ve Vimperku pořádat. „Rozšířila by se tak současně i kulturní nabídka ve Vimperku. Ti, kteří by poskytli peníze zakoupením vstupenky, tak mohou vyjádřit podporu pro něco, co se pořádá tady a pomůže tím svým sousedům s vědomím, že bude vědět, komu budou prostředky určeny," vysvětlila Jana Kůsová.


Název spolku Šumava na nohou je myšlen nejen z hlediska pohyblivosti v tom smyslu, že z výtěžku bude možné zakoupit těm, kteří to potřebují, například rehabilitační pomůcky, což někoho může dostat fyzicky na nohy. „Ale také v přeneseném slova smyslu, pokusit se postavit na nohy i ty zdravé, aby se zvedli a šli aktivně podpořit myšlenku svou přítomností na kulturní akci. A spojení se Šumavou je zřejmé, když se o Vimperku hovoří jako o bráně Šumavy. Lidem chceme za jejich pomoc a podporu nabídnout, kulturu, nějaký zážitek a také čas, který stráví se svou rodinou a přáteli," dodala Jana Kůsová.


Proto spolek plánuje na srpen uspořádat celodenní koncert. V předstihu proto požádali o bezplatný pronájem městského areálu letního divadla a aktuálně řeší s vedením města a zastupiteli možnost další podpory celé akce. ta podle slov zástupců Šumavy na nohou může mít nejrůznější podobu od přímé finanční podpory, přes propagaci akce na webových stránkách města a v kulturním kalendáři městských akcí až po pomoc při žádosti o finanční podporu z dotací či grantů.


Jednou ze základních otázek, na níž chtěli zastupitelé odpověď od zástupců spolku, byl rozpočet na plánovaný koncert, případně částku, kterou by od města uvítali. „Pokud se týká rozpočtu, zahrnuje veškeré náklady od občerstvení, přes poplatky za dodávky energie, zapůjčení aparatur a honoráře pro účinkující. V tuto chvíli jej odhadujeme s určitou rezervou na 290 tisíc korun," odpověděl Radek Harazim. A dodal, že co se týká finanční částky od města, o její výši zatím konkrétně neuvažovali. „Jakákoliv pomoc bude pro nás přínosná," uvedl.


Vedle záměru, který, zdá se, většina zastupitelů minimálně slovně podporuje, je ale třeba řešit předem i praktické záležitosti. Ty se podle starostky Jaroslavy Martanové týkají především ochrany městského majetku v areálu. Jsou zde totiž herní prvky a zeleň hrazené z projektu revitalizace areálu a případné škody by musely jít za pořadatelem akce. I proto se zastupitelé zajímali o odhad počtu lidí, kteří by mohli na koncert přijít. „Předpokládáme podle rozlohy areálu možnou návštěvnost na akci 1000 až 1500 osob. Tento odhad se může jevit velký, i vzhledem k tomu, že se jedná o první akci, ale podle našeho názoru to není až tak nereálné. Vezmeme-li do úvahy, že maturitních plesů se účastní pět až šest set osob, na fotbalové utkání hvězd se do Vacova sjelo a sešlo přes dva tisíce lidí, pak by zmíněná návštěvnost na celodenním koncertu nemusela být nereálná," uvedla za spolek Monika Kotherová.


A podle zastupitele Tomáše Košky by se do areálu vešel minimálně až dvojnásobný počet lidí. A zná i způsob, jak by se toho dalo dosáhnout, byť by se jednalo o krok naprosto ojedinělý nejen ve Vimperku. „Hodně se mi líbila myšlenka oslovit podnikatele ve Vimperku, kteří mají restaurační provozy. Sice by akci nesponzorovali přímo, ale na dobu konání akce by své podniky zavřeli," naznačil Tomáš Koška. Sám je téhle myšlence nakloněn. „Zaprvé ti, kteří v sobotu chodí do hospody pracovat, by se mohli jít také pobavit a zaplacením své vstupenky podpořili dobrý záměr. Zadruhé by na koncert přišlo ještě víc lidí, protože když by se k této možnosti připojila alespoň polovina hospod ve městě, půlka z hostů by mohla jít na koncert. Zvedla by se tak i návštěvnost akce a celkový výtěžek. Myslím si, že pokud bude dobrá propagace, pak by na koncert skutečně mohlo přijít minimálně těch patnáct set lidí," domnívá se zastupitel.


Podporu zamýšlené aktivity spolku Šumava na nohou vyjádřila i bývalá zastupitelka a radní Vimperku Věra Vávrová, která má bohaté zkušenosti s charitativními akcemi pořádanými Občanským sdružením Stanislavy Chumanové. „Takovou akci je potřeba podporovat a je dobré o tom i diskutovat. Každý nějak začíná, ale myslím si, že to mají velmi dobře připravené. Byla by to podpora nejen pro postižené, ale také velká reklama pro město samotné," domnívá se Věra Vávrová.


Jak ale podotkla, rozhodující bude také čas. „Každopádně se nedá moc dlouho čekat, musejí začít s nějakou částkou. I my jsme s charitou nějak začínali a dnes jsme tam, kde jsme. Jestli ale oni přijdou za interprety v únoru nebo v březnu, může se stát, že jim to odmítnou, protože už déle čekat nemohli a přijali jinou nabídku na koncert. Je potřeba urychleně k tomu zaujmout nějaké stanovisko a akci podpořit," vyzvala Věra Vávrová zastupitele.
Ti se k záměru spolku Šumava na nohou vrátí již v pondělí, kdy budou projednávat a schvalovat rozpočet města na letošní rok. Zda a v jaké výši najdou prostředky na podporu akce Šumavy na nohou, se již brzy ukáže. V programu pondělního jednání zastupitelstva města Vimperk je totiž i bod věnovaný žádosti spolku o finanční příspěvek.