Jeden z nejkrásnějších úseků Teplé Vltavy od Soumarského mostu do Pěkné prochází prochází klidovým územím Národního parku Šumava a vedle divoké přírody v okolí řeky, je místem výskytu kriticky ohrožené perlorodky říční. Proto každý, kdo chce Vltavu v tomto úseku „polechtat po vodě“ musí být zaregistrován. Splouvání tam má totiž jasná pravidla. „Splouvání Teplé Vltavy v tomto úseku bude i letos probíhat podle stejných pravidel, jako v předchozích letech. Tím základním pro splutí tak bude výška hladiny řeky v daný den a k tomu odpovídající počet lodí, které mohou splout v dané hodině,“ uvedl k pravidlům koordinátor splouvání Teplé Vltavy Vladimír Dvořák. Splouvat bude možné v květnu o víkendech a svátcích a od června do konce října každý den, pokud to výška hladiny dovolí.

O víkendu prý dorazí léto. Zmrzlina přijde k chuti.
Meteorologové předpovídají, že o víkendu dorazí léto. Je to extrém!

Minimální výška hladiny pro splouvání je 50 centimetrů. V případě, kdy se hladina pohybuje mezi 50 a 61 centimetry, splouvá se vždy s proškoleným průvodcem. Registrace je možná on-line nebo přímo v infocentru na Soumarském mostě. „Teplá Vltava je v úseku mezi Soumarským mostem a Pěknou klíčovým úsekem, kde se zatím ještě daří kriticky ohrožené perlorodce říční. V rámci dlouhodobého projektu každoročně posilujeme tuto populaci několika stovkami mladých perlorodek, odchovaných polopřirozeným způsobem. Takto populaci posilujeme už tři roky a z našeho kontinuálního monitoringu je zřejmé, že tyto výsadky jsou úspěšné,“ popsala hlavní důvody ochrany Teplé Vltavy krajinná ekoložka Eva Zelenková.

Stav hladiny na Soumarském mostě v úterý 2. dubna v poledne byl 57,9 cm. Více informací najdete na Měřící stanici Soumarský most.

Pozitivní trend vývoje populace perlorodek mohou podpořit také samotní vodáci, kteří se chystají splouvat Vltavy. Důležité ale je, aby vždy dodržovali pravidla splouvání, především aby nevstupovali do řeky a na břehy mimo vyhrazená místa. „To jsou zásadní pravidla splouvání, která nabývají na významu především při nižší hladině řeky. Pokud by vodáci vstupovali do řeky zejména v případě, kdy se hladina pohybuje mezi 50 a zhruba 57 centimetry, je dost pravděpodobné, že by mohlo dojít k poškozování perlorodek. Proto už nyní apelujeme na vodáky, kteří letos plánují splouvat Teplou Vltavu, aby nám svým zodpovědným přístupem pomohli chránit mladé perlorodky,“ vyzývá Vladimír Dvořák.

Památky a místa na Prachaticku.
Jak dobře znáte Prachaticko? Otestujte se!