V příloze najdete i velkoplošnou infografiku připravenou ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Českých Budějovicích. Ta poutavou a srozumitelnou formou shrne všechny dosud známé poznatky o zatmění, přiblíží, kdy jsme zatmění Slunce mohli na jihu Čech pozorovat v minulosti a pomocí názorných obrázků naznačí, jak k zatmění Slunce dochází. Infografiku jistě využijí nejen dospělí čtenáři, ale je i skvělou učební pomůckou pro školáky.

Příloha Deníku nazvaná Zatmění Slunce nabídne i rozhovor s českobudějovickou astronomkou Janou Tichou, dozvíte se také to, jak se zatmění Slunce báli naši předkové, jaký má tento jev vliv na chování zvířat nebo že je zatmění ideální příležitostí k začátku očisty našeho těla.

Nezapomeňte, příloha Zatmění Slunce vyjde v Deníku v sobotu 14. března.