Ze zákazu prodeje alkoholu nemají momentálně velkou radost ani organizátoři blížících se Slavností plodů. Jejich součástí je totiž tradičně i soutěž o nejlepší slivovici a ostatní ovocný destilát.

Podle starosty pořadatelské obce Truskovice Václava Trobla nyní všichni čekají, jak se k další existenci prohibice postaví vláda. Pokud bude prodloužena, nejspíš se bude muset jubilejní ročník slavností obejít bez tradiční soutěže. „Samozřejmě, že do doby konání slavností se může hodně změnit. V našem případě se jedná o soutěž destilátů, které pocházejí z renomovaných pálenic, a původ destilátu je naprosto jasný. Ale pokud by prohibice trvala dál, museli bychom tuto část slavností zrušit, abychom neporušili zákaz," uvedl starosta Trobl s tím, že při hodnocení se jedná o volně rozlévaný alkohol, byť výhradně jen pro odbornou hodnotitelskou komisi.

Podmínka, že by musel být vzorek určený pro soutěž z aktuálního pálení, není v regulích soutěže ani podle starosty Mičovic Františka Zámečníka zmínka. Do soutěže tedy může být zařazen třeba i vzorek z loňské produkce. Také on ale nevidí problém s konáním soutěže, pokud tedy skončí prohibice. „Veškeré vzorky, které soutěžící poskytli do soutěže, musejí být z oficiálních palíren, takže pokud jde o kvalitu, rozhodně nemám žádné obavy," ubezpečil František Zámečník.

Mičovičtí se přitom v uplynulých letech umísťovali se svými destiláty hodně vysoko a v loňském roce, kdy obec Mičovice Slavností plodů pořádala, zůstalo prvenství v ostatních ovocných destilátech, jak se říká doma. Současný zákaz týkající se prodeje a rozlévání více procentního alkoholu podle slov mičovického starosty zatím nedospěl do té fáze, že by se ze soutěže někdo už předem odhlásil. „Je pravdou, že letošní ročník je pořadatelsky na obci Truskovice, ale osobně zatím podobné signály nemám," dodal František Zámečník.

Výpadek z důvodu ztráty úrody vlivem letošního krupobití by podle Václava Trobla nemusel mít v případě soutěže destilátů zase až tak zásadní dopad. „Je zřejmé, že krupobití postihlo chelčický a truskovický region, ale celý mikroregion je větší a kroupy přece jen neponičily úrodu úplně všude. Alespoň ohlasy máme takové, že by něco být mělo," ubezpečil truskovický starosta s tím, že problémy s počasím se pravidelně opakují rok co rok na různých místech.

Podmínkou pro soutěž destilátů je především jasně deklarovaný původ. „To znamená, ze které jihočeské pálenice je a z čeho je. Jestli někdo vytáhl rok starý destilát z archivu, nebo se jednalo o čerstvě vypálený vzorek, jsme až tak nezkoumali, ale věřím, že nikdo ze soutěžících staré vzorky do soutěže nedával. Navíc v hodnotitelské komisi jsou odborníci, kteří by to poznali, a je jasné, že odleželý destilát by měl větší úspěch," doplnil Václav Trobl. Výpadek soutěže destilátů z letošního programu Slavností plodů by přitom považoval za jejich ochuzení. „Je to tradiční soutěž, která ke slavnostem určitě patří a má své opodstatnění," dodal starosta Trobl.

Ten má přitom stejné, možná i větší obavy než z prodloužení prohibice ze špatného počasí. To by totiž mohlo ovlivnit výrazněji program slavností, než zákaz podávání více procentního alkoholu. „Se zákazem stejně jako s počasím z naší strany nic neuděláme. Přesto máme pro účinkující připraveno kryté pódium, které nám dodá agentura zajišťující technické vybavení a ozvučení. Na základě výběrového řízení to bude opět agentura P1, se kterou jsme spolupracovali již v minulosti a která nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu," ubezpečil Václav Trobl.

Kromě kulturního programu a ukázek ovocnářské produkce spojený i s výstavou cukrářských výrobků z druhé soutěže o nejlepší ovocnou dobrotu, láká návštěvníky na Slavnosti plodů i tradiční farmářský trh. „Už nyní máme požadavek na třicet pět stánků a odhaduji to, že se nakonec sejde ke čtyřem desítkám stánkařů. A když nám bude přát počasí, mohlo by přijet tisíc až dva tisíce návštěvníků," věří starosta Truskovic. A připraveno má i řešení parkování po dobu slavností. „Máme trochu problém s tím, že naše obec je malá, a když pořádáme větší kulturní akce, jako je Staročeská konopická a podobně, musíme ji pro dopravu úplně zavřít a doprava je vedena okolo. Parkování pro slavnosti budeme řešit v areálu bývalého kravína a navíc bude pro průjezd vozidel uzavřena celá obec. Všechno je náročné na organizaci, ale věřím, že se všechno podaří a všichni budou spokojeni," doufá za pořadatelskou obec Truskovice její starosta Václav Trobl.