Rekordních 291 hlasujících vybralo jako nejlepší článek autora Karla Malíka „Sbírka knih Karla Klostermanna a postřehy z jeho tvorby.“

„Karel Malík je sběratelem knih Karla Klostermanna a povedlo se mu zkompletovat sbírku všech jeho dosud česky vydaných knih. Sbírka 64 titulů obsahuje i takové sběratelské skvosty, jako Dalčické panstvo, Vánoce na Šumavě nebo Kulturní naléhavost. Malíkův článek je zajímavý nejen výjimečností tématu, ale také tím, že jako jediný ze soutěžní pětice je psán v tzv. „ich“ formě, která doposud soutěžícím přinášela úspěch,“ shrnuje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Karel Malík se soutěže Šumavská mozkovka účastnil již podruhé. V roce 2016 publikoval článek „Vývoj obnovy horských smrčin“, který mu vynesl třetí místo. Letos pro jeho článek hlasovalo 127 čtenářů, což je rekordní počet hlasů pro jediný článek za celou existenci soutěže Šumavská mozkovka.

„Za letošní vítezství jsem opravdu šťastný. Zvítězit v tak silné konkurenci zajímavých článku je pro mě čest. Článek se evidentně líbil a spisovatel Karel Klostermann veřejnost stále zajímá, což mě těší,“ sděluje své pocity vítěz sedmého ročníku Šumavské mozkovky Karel Malík, který pracuje na Správě Národního parku Šumava již 14 let.

Druhé místo s celkovým počtem 80 hlasů získala Michala Bryndová z biologického centra Akademie Věd s článkem „Želvušky, neviditelné šampionky v přežívání“. Třetí místo s třiceti hlasy získal článek „Divoká, ale ne tak docela… Šumava v mladém pravěku.“ kolektivu autorů pod vedením Radky Kozákové z Archeologického ústavu AVČR.

O jediný hlas méně, tedy 29, obdržel Ondřej Slavík z České zemědělské univerzity v Praze za článek „Neočekávaná cesta lipanů z řeky Řasnice k Lipnu a zase zpátky“. Pětadvacet hlasů pak získala dvojice autorek Andrea Kučerová a Romana Roučková za článek „Záchrana populace rozchodníku huňatého – kriticky ohrožené rostliny otevřených pramenišť a rašeliných luk.“

Populárně naučné články hodnotí také odborná porota složená ze zástupců všech čtyř národních parků České republiky. „Odborná porota to měla i letos přetěžké. Úroveň do soutěže přihlášených příspěvků se každým rokem zvyšuje jak po stránce obsahové, výběrem zajímavých témat i obrazovými přílohami,“ potvrzuje kvalitu soutěžních příspěvků předseda odborné poroty Tomáš Rothröckl, ředitel Správy NP Podyjí.

„Jako nejpůsobivější z hlediska popularizačního efektu jsme většinově hodnotili článek Michaly Bryndové. Ostatně nahlédnutí do tajuplného světa půdních mikroorganismů je výsostně zajímavé. Autorka to dokázala svým pro laika velmi přijatelným a pochopitelným jazykem. Oceňujeme výběr tématu i představení a popularizaci často zanedbávaného oboru půdní biologie,“ dodává. Další články odborná porota ve složení: Tomáš Rothröckl (NP Podyjí), Pavel Benda (NP České Švýcarsko), Jan Materna (KRNAP), Pavel Hubený (NP Šumava), hodnotí takto:

„Kolektiv archeologů pod vedením Radky Kozákové též skvělým způsobem dokázal prezentovat výsledky jejich výzkumů o osídlení Šumavy a činnosti člověka v dávných dobách. Článek Andrey Kučerové a Radky Bryndové velmi skromně prezentuje velký ochranářský úspěch při záchraně populace rozchodníku huňatého na Šumavě. Děkujeme, že daly veřejnosti vědět, co se nám podařilo. Ondřej Slavík “zvedl” zásadní a zároveň komplikované ichtyologické téma - příčiny velké migrace lipanů podhorních v části povodí horního toku Vltavy. Článek zajímavý nejen pro rybáře, ale i pro ochranáře přírody.

Není divu, že příspěvek Karla Malíka získal body v hlasování veřejnosti. V kontextu naší literatury stále nedoceněný Karel Klostermann a jeho dílo poutá zájem čtenářů. Ucelený obraz o českých vydáních Klostermannových knih i Malíkova osobně pojatá zpráva mnohé z nás inspirovala opět sáhnout do knihovny po oblíbených knihách šumavského spisovatele. Díky za to.“

O vítězi hlavní ceny, keramické Šumavské mozkovky, kterou vytvořili žáci základní školy v Borových Ladech, letos rozhodlo rekordních 291 hlasujících. V rámci slavnostního vyhlášení vítěz Karel Malík vylosoval dva hlasující Zuzanu Marešovou a Milana Kuncla, kteří získávají věcné ceny a Tomáše Zástavu z Lužice u Hodonína, který získává víkendový pobyt pro dvě osoby na Kvildě v ubytovacím zařízení Správy NP Šumava v termínu dle vlastního výběru.