Své odborné vědomosti, zručnost a fyzické dovednosti tu změřilo šedesát budoucích zdravotních sester ze škol v Jihočeském kraji.
Budoucí sestřičky závodily ve dvanácti disciplínách, například v poskytování první pomoci, resuscitaci, odběru biologického materiálu, převazech, polohování pacienta, bandážování, měření tlaku a EKG, úpravě lůžka na čas, vzdělávání pacienta či ve správném předávání informací mezi sestrami v rámci jedné směny.

Více o soutěži v Prachatickém deníku ve středu 18. listopadu.