Tehdy se dala dohromady skupina lidí, kteří v lokalitě chtěli stavět domy, a když stavební úřad povolil rozdělení pozemků a výstavbu, začali řešit připojení parcel na vodovodní, kanalizační a elektrickou síť. V březnu 2006 se stavebníci i zahrádkáři sešli s vedením města. „Tam jsme se sice dozvěděli, že se město nebude nijak podílet na výstavbě technické vybavenosti, ale domluvili jsme se, že město začne jednat 
o výkupu pozemku, který bude přístupovou komunikací k parcelám,“ sáhl do historie Bohumil Rebec, který ve stejném roce parcelu, o níž město nemělo zájem, odkoupil.

Dodnes kroutí hlavou nad tím, že radní měli tehdy nejen od odboru dopravy, ale i financí a stavebního úřadu doporučení pozemek získat do vlastnictví, ale koupit ho nechtěli. Závora, kterou Bohumil Rebec chtěl bránit průjezdu cizích aut, jim však vadí.

Více v tištěném Prachatickém deníku v pátek 30. září.