O zavěšení zvonu se starala servisní firma Boroko z Brodku u Přerova. Ta zajišťuje zavěšování kompletní produkce zvonařské rodiny Ditrichů. „Zvon váží 490 kilogramů a jeho průměr činí 940 milimetrů, což byl trochu problém. Okno na jižní straně věže, kudy jsme zvon do zvonice vtahovali, má totiž pouze 870 milimetrů,“ uvedl za firmu Boroko Rostislav Bouchal. „Museli jsme udělat po obou stranách menší drážku a zvon se při vtahování do okna mírně natočil, aby se sem vešel,“ vysvětlil.

Mírné komplikace vznikly také na zemi s ustavením jeřábu. Ten má rozpon zajišťovacích noh osm metrů a Křišťanova ulice má jen sedm metrů. „Musel se přistavit trochu na šikmo do dvou šikmých tahů při vtahování zvonu do věže. Táhli jsme lano šikmo ke zdi, protože blíž už jsme se s jeřábem nedostali a navíc jsme museli při vtahu zvon zhruba o třicet stupňů naklonit, abychom ho dostali oknem dovnitř připravenou drážkou. Tu bylo potřeba udělat do omítky, abychom nenarušili kamenné ostění, a aby byla co nejmenší,“ ujistil Rostislav Bouchal, že následná oprava bude tím pádem minimální.

Jařmo nového zvonu svatý Jan Nepomuk Neumann je dubové, srdce zvonu je z kujné oceli. „Nové zvonění pracuje na principu elektromagnetického polštáře, je bezkontaktní se vzduchovou mezerou, takže je citlivé a mnohdy citlivější, než je lidská ruka,“ dodal další informaci Rostislav Bouchal.