Výpovědí soudního znalce a autora účetního programu pokračovalo včera u okresního soudu hlavní líčení proti pětici obžalovaných ve vztahu k Okresnímu tělovýchovnému sdružení Prachatice (OTS).


Obžaloba dává bývalé tajemnici a účetní OTS v jedné osobě M.Č. za vinu, že použila prostředky OTS pro vlastní potřebu. Zbylé čtyři obžalované, kteří působili v revizní komisi, pak viní z toho, že svou nečinností takové jednání bývalé tajemnici umožnili.


Kromě toho podle obžaloby nevedla M.Č. řádně účetnictví OTS a část dokladů zničila, poškodila, učinila nepotřebnými nebo zatajila a ohrozila tak majetková práva členů OTS, čímž jim měla způsobit značnou škodu. Obžalovaná M.Č. již na začátku hlavního líčení ale uvedla, že vyjma možných účetních chyb si není vědoma ničeho, z čeho je obviněna. „Jedinou chybou, kterou spatřuji, je, že se mi nepodařilo prosadit dříve pořízení odpovídajícího počítačového programu," uvedla dříve M.Č.


Podle výpovědi autora účetního programu, který OTS dříve využíval, ale tento umožňoval vést účetnictví i pro jednotlivé oddíly a nebyl tedy problém zadat jej i v jednoduché verzi tímto způsobem. Stejně tak bylo možné veškerá data ukládat buď v té době na diskety, nebo přímo na harddisk počítače.Nicméně ani v listinné, ani elektronické podobě účetnictví OTS za předmětné období 2008 až 2010 fakticky neexistuje. Podle dřívějších svědeckých výpovědí měla obžalovaná uvádět, že bylo účetnictví zničeno při povodních, i to, že se nedopatřením ztratilo při stěhování.


Včera vyslechnutý soudní znalec v oboru ekonomie u soudu vysvětloval závěry znaleckého posudku týkajícího se finančních toků na účtech OTS i v pokladně. Jak znalec opakovaně uvedl, základním nedostatkem je, že vyjma posledního období zcela chybělo účetnictví a prvotní účetní doklady, při zkoumání tak mohl vycházet výlučně z výpisů, které mu byly poskytnuty bankou, a které dokumentovaly pouze ověřitelné finanční transakce, ať už se jednalo o výběry hotovosti, převody peněz, případně bezhotovostní platby kartou. Na dotaz státní zástupkyně, jak by hodnotil úroveň účetnictví z toho, co měl k dispozici, uvedl: „Paní státní zástupkyně, já jsem třicet pět let pracoval v bance, viděl jsem mnohé, ale tohle ještě ne," shrnul znalec s tím, že následkem stavu účetnictví je, že se v něm nikdo nevyzná a je mimo jakoukoliv průkaznost.


Obhajoba při jednání vznesla námitku k tomu, že se znalec v posudku vyjadřuje také k otázkám právní povahy, což stejně jako jejich hodnocení náleží výlučně soudu a znalec se měl vyhnout takovým odpovědím. Proto by k tomu nemělo být přihlíženo. „Nemohu se vyhýbat odpovědím, pokud mi položí policie nebo kompetentní orgán otázky. Jako znalec jsem na ně povinen odpovědět. Připustil jsem opakovaně, že se pletu do právní stránky věci a že není mým úkolem to hodnotit, ale odpovědím jsem se nemohl vyhnout," reagoval znalec.


Hlavní líčení bylo přerušeno, pokračovat by mělo 16. prosince s tím, že se očekává čtení závěrečných řečí.