Na komplikace při rekonstrukci budovy Základní školy v Národní ulici narazila firma, která chtěla vyměnit okna v prostoru tělocvičen. Prachatickému deníku to potvrdil Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic. Na objektu tělocvičny byl nově objeven azbest. „V každém případě zateplení a výměna oken jde v souladu s harmonogramem prací," ujistil. Kino Národka bylo podle plánu otevřeno začátkem března a s jeho dalším uzavřením se nepočítá.


Referent odboru investic Jan Plánek, který za město kontroluje průběh rekonstrukce, vysvětlil, že o azbestu v další části budovy nikdo nevěděl. Zjistilo ho až odkrytí části fasády. Následné sondy, které bylo nutné udělat těsně před výměnou oken tělocvičny, ho potvrdily. Podle projektů tam měly být betonové panely. „Musíme opět povolat specializovanou firmu, která se postará o jeho odborné odstranění a následně provést nové měření," řekl Jan Plánek. Doplnil, že odstraňování by mělo trvat pět až sedm dní. A nemělo by také ohrozit plánované ukončení rekonstrukce, jehož termín je stanoven na posledního dubna.


S odstraňováním nenadálé komplikace v podobě azbestu v tělocvičně by se mělo začít tento pátek. „Ve čtvrtek má škola plánované sportovní utkání, hned po něm nastoupí firma a tělocvičnu neprodyšně uzavře. Naštěstí nejde o komunikační trasu. Tělocvična je samostatná budova a je možné ji uzavřít," řekl Jan Plánek. Teprve po odstranění azbestu může dojít k výměně oken. „Myslím, že kompletně budou práce na tělocvičně ukončeny za zhruba dva týdny," ujistil.


Chod Základní školy Národní další odstraňování azbestu podle její ředitelky Hany Bolkové příliš nenaruší. „Tělocvičnu prostě od 20. března na nutnou dobu zavřeme. Hodiny tělesné výchovy snad zrealizujeme venku. Uvidíme podle počasí. Výhodou jsou také dvoudenní velikonoční prázdniny," zhodnotila ředitelka ZŠ Národní. Na dva týdny bude nutné přerušit sportovní kroužky, které zajišťuje DDM a tělocvičnu k nim využívá.


Děti ze ZŠ Národní měly vinou odstraňování azbestu o týden delší jarní prázdniny. Ředitelka jim tehdy udělila ředitelské volno. To už ale podruhé udělat nemůže. „Využila jsem všech pěti dnů," podotkla Hana Bolková.