V současné době jsou připraveny pro první pololetí roku 2010 další termíny poradenských dnů: 21. 1., 18. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5. a 24. 6. Poradní hodiny jsou stanoveny od 9 do 11.30 hodin. Místo konání bude, stejně jako v předchozích dvou letech, v zasedací místnosti v přízemí budovy městského úřadu. Za zapůjčení místnosti tak patří poděkování městu Volary, které při realizaci projektu vyšlo organizátorům vstříc.

Sociální poradna byla zkušebně provozována v roce 2008. Na základě zájmu občanů města pak poradna fungovala též v roce 2009, a to celkem v osmi poradenských dnech. Za tuto dobu využilo poradenských služeb celkem 21 klientů. Stejně, jako v předcházejícím roce, bylo více žen (14) než mužů (7).

Dotazy klientů v uplynulém roce nejčastěji směřovaly do oblasti peněžitých sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Jednalo se zejména o příspěvek na péči, příspěvek na provoz vozidla či mimořádné výhody. Velké množství klientů pak přišlo za účelem získání informací o možnosti získání kompenzační pomůcky, její vyzkoušení či zapůjčení. Někteří klienti se zajímali konkrétně o zapůjčení některé z kompenzačních pomůcek, které vlastní Centrum zdravotně postižených.

Některé z dalších dotazů se týkaly daňových a poplatkových úlev pro těžce zdravotně postižené občany, kontaktů na poskytovatele sociálních služeb či sociálně aktivizačních činností.

Věříme, že i další rok Sociální poradny ve Volarech se setká se zájmem občanů. Již nyní se těšíme na vaše dotazy přímo v jednotlivých poradenských dnech.

Hana Vlasáková
Zdeněk Krejsa