Členy na čtyřleté období jmenovala rada města Prachatice na základě nominací jednotlivých politických uskupení z prachatického zastupitelstva. Členové tak jsou: Zdeněk Krejsa, Pavla Kolínová, Veronika Habichová, Jana Vítová, Jindřiška Pokorná, Ivana Müllerová, Kateřina Kulhánková Čejková, Alena Kneiflová, Jana Srbená. Omluvena z programu byla garanta, a proto některé z bodů programu byly přesunuty na další jednání. Přizvány byly Ivana Voráčková, OSV a Blanka Rokůsková z Městské policie Prachatice.

Jako u všech komisí na prvním jednání jde o představení, seznámení se s metodikou komise, nalezení společného jednacího dne. Došlo i na proškolení o mlčenlivosti, GDPR, směrnice komisí města. Bodem v programu bylo naplánováno setkání s vedoucí pečovatelské služby Danou Vidlášovou a seznámení se službami a aktivitami Oblastní charity Vimperk pro město Prachatice. Nechyběla čísla, rozvoj služby, povídání o tísňové péči, Taxíku Maxíku, domech s pečovatelskou službou.

Komise si hned na prvním jednání vyzkoušela hlasování. Jednohlasně doporučila radě města schválit přidělení čtyř bytů v Domě s pečovatelskou službou a dva žadatele zařadila do do pořadníku čekatelů. Vzorně připravený materiál předložila Ivana Voráčková z odboru sociálních věcí.

Věřme, že členové nebudou jen docházet a poslouchat, ale že také přinesou nové podněty, zapojí se do tvorby i strategických plánů a budou poznávat a informovat vlastními zdroji nejen sociálně zdravotní a doprovodné služby, ale také témat prevence kriminality. Předseda vyzval na jednání k aktivní účasti.

Příští jednání komise je naplánováno na 9. dubna od 15 hodin, a to v prostorách ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387.

Případné dotazy je možné zasílat na adresu pomoclidem@prachatice.cz

Hanka Rabenhauptová